Hematoloji Bilim Dalı

Kan Hastalıkları bilimi olarak tanımlanan Hematoloji, BÜTF'de Erişkin Hematoloji Bilim Dalı olarak 2002 tarihinden bu yana hizmet vermektedir. Hematoloji Kliniğimizde kansızlık (anemi)'nin en sık görülen nedeni olan demir eksikliği başta olmak üzere diğer beslenme ile ilişkili kansızlık nedenleri ile, kırmızı kan hücrelerinin artmış yıkımı ile giden talasemi, orak hücreli anemi taşıyıcılığı ve hastalığı, savunma hücreleri olan lökositler ve kanamayı önleyen kan pulcukları olan trombositlerdeki sayısal ve fonksiyonel bozukluklar, kanamaya meyil ile karakterize olan hastalıklar (hemofili, von Willebrand hastalığı vb), kanın damar sistemi içinde pıhtılaşmasıyla seyreden durumlar (derin ven trombozu, tromboemboliler), karaciğer ve böbrek nakli yapılan hastaların kanama ve pıhtılaşma ile ilgili sorunlar, kemik iliği ve lenf bezi hücrelerinden kaynaklanan kanserlerin (akut ve kronik lösemiler, multiple myelom), tanı ve tedavileri başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Bilim dalımız, Ankara, Adana ve İstanbul'dan sonra Konya'da da hizmet vermektedir. Kliniğimizin çalışmaları, poliklinik, ayaktan ve yatarak tedavi hizmetlerini içermektedir. Ayrıca, tanıya yardımcı tetkiklerden, periferik kan yayması ve kemik iliği örneği alınması ve incelenmesi yapılmaktadır. Gerekli kan ve kan ürünleri (trombosit, plazma, eritrosit süspansiyonu vs.) transfüzyonları, kan ve plazma değişimleri ve hücre azaltılması (lökoferez, tromboferez), eritrosit değişimi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Hematolojik tanı açısından gerekli birçok kan testi ile birlikte, flow sitometri, genetik inceleme, doku grubu çalışılması gibi özellikli bazı tetkikler de hastanemiz bünyesinde yapılabilmektedir. Hastanemiz bünyesinde yeni sayılabilecek bir bilim dalı olmasına rağmen, tıbbın hematoloji alanındaki en çağdaş olanakları kullanarak bilgili, ilgili ve güler yüzlü hasta bakımı sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalarda kısa sürede çok ilerleme sağlamış bulunuyoruz.