Dr. Öğr. Üyesi Enver ARPACI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estestik Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi Enver ARPACI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estestik Cerrahi

0 332 257 06 06

Eğitim


      2004 - 2010

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi II. Kliniği

     
      1997 - 2003

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

     
      1995 - 1997

Elazığ Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi

     
      1992 - 1995

Maden Ortaokulu / Maden / ELAZIĞ

     
      1987 - 1992

Maden Atatürk İlkokulu / Maden / ELAZIĞ

     

Bilimsel Yayınlar


     

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and

Humanities)

1. Sensöz, O., Yilmaz A.D., Arpaci E., “Lower Blepharoplasty with Capsulopalpebral Fascia Hernia Repair for Palpebral Bags: A Long-Term Prospective Study”  Plastic Reconstructive Surgery: December 2008 122(6) 1976-1977

 

2. Ünlü R.E., Altun S., İnözü E.,Arpacı, E. “Splinting after Carpal Tunnel Release: Current Practice, Scientific Evidence, and Trends” Plastic Reconstructive Surgery: June 2009 123(6):1890

 

3. Uraloğlu M., Kerem M., Arpacı E. “Arterial and Venous Anatomy of Deep Inferior Epigastric Perforator and Superficial Inferior Epigastric Artery Flaps” Plastic Reconstructive Surgery: June 2009 123(6) 1883

 

4. Altun S., Alhan, B., İnözü E.,Arpacı E., Ünlü R. E. “An Examination of Posttraumatic, Postsurgical Orbital Deformities: Conclusions Drawn for Improvement of Primary Treatment” Plastic  Reconstructive Surgery:

November 2009 124(5) 1726

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 

1. Emre İNÖZÜ, Avni Tolga ERYILMAZ, Enver ARPACI, Mustafa DURGUN, Uğur HOROZ, Ali Teoman TELLİOĞLU. “Bazal Hücreli Karsinom: 5 Yıllık Deneyim” Ortadoğu Tıp Dergisi 4(2): 57-60 Haziran 2012

 

2. Enver ARPACI, Aydın Koç, Esra BİLGEN. “Bilateral Femoral Greft Enfeksiyonun Sartorius Kas Flepleri ile Rekonstrüksiyonu” TurkPlastSurg 2013;21(3):38-41.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. H. Orbay, R.E. Ünlü, M.N. Koç, S. Altun, E. Arpacı, Ö. Şensöz. “Üretrokutan ilerletme tekniği ile hipospadias onarımı sonrasında görülen ve perpisium dolaşımını bozan ciddi prepisium ödemi” 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Konya

 

2. M.N. Koç, R.E. Ünlü, A.D. Yılmaz, E. Arpacı, Ö. Şensöz. “Alt dudaktan tümör rezeksiyonu sonrası yeni bir onarım şekli” 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Ankara

 

3. R.E. Ünlü, M. Kerem, H. Orbay, E. Arpacı, Ö. Şensöz. “Süper-ince cilt fleplerinin vaskülaritesinin delay fenomeni kullanılarak arttırılması” 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Ankara

 

4. M. Kerem, R.E. Ünlü, E. Arpacı, H. Orbay, Ö. Şensöz. “Aselüler dermal matriks greftlerinin (ALLODERM) osteojenik kapasitelerinin değerlendirilmesi” 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Ankara

 

5. M.N. Koç, A.D. Yılmaz, N. Aydın, A. Özdemir, E. Arpacı, Ö. Şensöz. “Alt dudak kanseri ve Kronik myeloid lösemi birlikteliği” 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Eskişehir

 

6. S. Altun, A.D. Yılmaz, R.E. Ünlü, E. Arpacı, B.Alhan, Ö. Şensöz. “HIV (-) genç hastada kaposi sarkomu:olgu sunumu” 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Eskişehir

 

7. R.E. Ünlü, E. Arpacı, S. Altun, B.Alhan. “Sıcak silikon tabancası ile oluşan el yaralanması” 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Antalya

 

8. E. Arpacı, S. Altun, B.Alhan, Ö. Şensöz. “Maksillofasiyal operasyonlarda gözlerin korunmasına yönelik gözlük uygulaması” 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Antalya

9. S. Altun, R.E. Ünlü, E. İnözü, E. Arpacı, Ö. Şensöz. “Yaygın tuutlumlu bilateral gluteal hidradenitis suppurativa:olgu sunumu” 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Antalya

 

10. S. Altun, A. Özdemir, B.Alhan, E. Arpacı, E. İnözü, R.E. Ünlü. “Flep yaşayabilirliğine botulinum toksin A’nın etkisi” 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Antalya

 

11. E. Arpacı, S. Altun, R.E. Ünlü, R.E. Ünlü, A. Özdemir, N. Aydın, E. İnözü. “El cerrahisinde yardımcı bir yöntem: eldivenli ekartasyon” 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Adana

 

12. R.E. Ünlü, E. Arpacı, İ.Özdemir, S. Altun, E. İnözü. “İki taraflı burun kanadı yerleşimli plazmositom: olgu sunumu” 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Adana

 

13. A.D. Burhanoğlu, G.Ayyıldız, N. Aydın, E. Arpacı. “İntermammarian pilonidal sinüs: nadir lokalizasyonda görülen olgu sunumu” 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Adana

 

14. E. İnözü, S. Altun, E. Arpacı, A. Özdemir. “ Falangeal Osteokondrom, farklı bir cerrahi yaklaşım” 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Adana

 

15. G.Ayyıldız, A.D. Burhanoğlu, E. Arpacı, N. Aydın. “Bilateral gluteal dev nörofibrom: olgu sunumu” 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Adana

 

16. E. Arpacı, R.E. Ünlü, S. Altun, G.Ayyıldız, E. İnözü. “Homodigital ada fleplerinin nöronal füzyonu: parmak ucu onarımında yeni bir yaklaşım” 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Adana ( Asistan bildiri yarışması)

 

17. A.Özdemir, S. Altun, N. Aydın, E. Arpacı, A.D. Burhanoğlu. “Tuberosklerozda spesifik cilt lezyonu olan anjiofibrom tedavisinde dermabrazyon yönteminin ve shaving tarzı eksizyonun kozmetik sonuçlarının karşılaştırılması” 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi – Adana

     

Katıldığı Kurslar


     

Katıldığı Bilimsel Kurs ve Sempozyumlar

24 – 25 Şubat 2006 Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahi Bilgi Kursu

20 – 23 Eylül 2006 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Kasım 2007  Gazi Üniversitesi Laboratuar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel   Araştırmalar Merkezi “Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu V

15 – 16 Aralık 2007 Prof. Dr. Rıdvan Ege Akut El Yaralanmaları Kursu

01 – 02 Mayıs 2008 Hacettepe Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri “Dudak-Damak Yarıklarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar”

15 – 19 Ekim 2008 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

24 – 26 Nisan 2009 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği “II. Rinoplasti Kursu”

17 – 21 Ekim 2009 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

04 – 07 Kasım 2015 37. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

     

Tezler


     

Yönetilen Yüksek Lisans Tezi

Bilateral Homodigital Ada Fleplerinin Nöronal Füzyonu Tekniği ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

     

Toplantı Katılımları