Dr. Öğr. Üyesi Erman CEYHAN

Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi Erman CEYHAN

Üroloji

0 332 257 06 06

Eğitim


      - 2011

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (TIP)

     
      - 2017

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

     

Deneyim


      2017 - 2019

İdil Devlet Hastanesi, Şırnak

     

Üyelikler


     

Üye, Ürolojik Cerrahi Derneği

 

Üye, European Association of Urology (Avrupa Üroloji Derneği)

 

Üye, European Society for Paediatric Urology (Avrupa Pediatrik Üroloji Derneği)

     

Bilimsel Yayınlar


     

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Ceyhan E, Ileri F, Ceylan T, Aydin AM, Dogan HS, Tekgul S. Predictors of recurrence and complications in pediatric pyeloplasty. Urology, 2019.

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

 • Ceyhan E, Bozaci AC, Dogan HS, Ergen A, Akdogan B, Katipoglu K, Kosemehmetoglu K, Ertoy Baydar D, Tekgul S. Two cases with bladder adenocarsinoma after augmentation cystoplasty. 27th Congress of the ESPU, Harrogate, Birleşik Krallık (2016).
 • Ileri F, Ceyhan E, Haberal HB, Jafarov R, Balci H, Hazirolan T, Bilen CY. The impact of aortic and renal arterial calcium score on renal function after partial nephrectomy. 33rd Annual EAU Congress, Kopenhag, Danimarka (2018).
 • Ceyhan E, Ileri F, Ceylan T, Aydin AM, Dogan HS, Tekgul S. Predictors of recurrence and complications in pediatric pyeloplasty. 29th Congress of the ESPU, Helsinki, Finlandiya (2018).

 

Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Ceyhan E, Bozaci AC, Dogan HS, Ergen A, Akdogan B, Katipoglu K, Kosemehmetoglu K, Ertoy Baydar D, Tekgul S. Two cases with bladder adenocarsinoma after augmentation cystoplasty. J Urol Surg 2019;6(1):76-78.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 • Dönmez Mİ, Bozacı AC, Beksaç AT, İleri F, Ceyhan E, Bilen CY. Transmezo yaklaşımla laparoskopik piyeloplasti. 2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye (2011).
 • Akdoğan B, Altan M, Ezer M, Ceyhan E, Güdeloğlu A, Özen H. Renal Kitlelerde Değişen Trendler. 11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye (2013).
 • Ceyhan E, İleri F, Bozacı AC, Doğan HS, Canbay Ö, Ankay Yılbaş A, Tekgül S. Çocuk hastalarda perkütan nefrolitotomide intraoperatif yapılan lokal anestezik uygulaması hasta memnuniyetini arttırır. 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye (2016).
 • Ceyhan E, İleri F, Akı FT, Yazıcı MS, Karçaaltıncaba M, Ertoy Baydar D, Bilen CY. Yapışık perirenal yağın etyopatogenezi ve öngördüren faktörler. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye (2018).
 • Ceyhan E,  Doğan HS, Tekgül S. Pediatrik pyeloplasti sonrası nüks olan hastaların yönetimi. 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye (2018).
 • Jafarov R, Bozacı AC, Ceyhan E, Aydoğan TB, Doğan HS, Tekgül S. Alt üriner sistem disfonksiyonu olan çocuk hastalarda botulinum toksinin etkinliği. 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye (2018).