Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYGÜN

Kalp Damar Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYGÜN

Kalp Damar Cerrahisi

0 332 257 06 06


Eğitim


      - 1999

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

     
      - 2005

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi