Uzm. Dr. Nagehan Burcu BAYRAK

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Nagehan Burcu BAYRAK

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

0 332 257 06 06

Eğitim


      - 2011

Başkent Üniversitesi - Diş Hekimliği - Lisans

     
      - 2011

Başkent Üniversitesi - Diş Hekimliği - Yüksek Lisans

     
      - 2016

Selçuk Üniversitesi - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi - Uzmanlık

     

Deneyim


      2017

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi

     

Bilimsel Yayınlar


     

Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Bayrak NB, Soydan SS, Çubuk S, Uçkan S. Is Simultaneous Sinus Lifting and Implant Placement Possible If The Residuel Crest Height Is Less Than 5mm? 6th ACBID International Congress, Antalya, 30 Mayıs-3 Haziran 2012 (Sözlü Bildiri).

Bayrak NB, Yıldırım G, Arıcıoğlu C, Dolanmaz D. Distraction Osteogenesis for the Treatment of Post Traumatic Deficiency. 7th ACBID International Congress, Antalya, 29 Mayıs-2 Haziran 2013 (Poster Bildirisi).

Soydan SS, Bayram B, Bayrak B, Üstdal A, Uçkan S. The Influence of The Amount of Mandibular Movement and Type of The Surgical Procedure on Submental-Cervical Esthetics. 7th ACBID International Congress, Antalya, 29 Mayıs-2 Haziran 2013 (Poster Bildirisi).

Ünsal Kafalı N, Bayrak B, Yıldırım G, Irgın C, Karaman Aİ, Dolanmaz D. Intra-arch Distraction Osteogenesis. 7th ACBID International Congress, Antalya, 29 Mayıs-2 Haziran 2013 (Poster Bildirisi).

Bayrak NB, Işık K, Erinanç H, Dolanmaz D. Calcitonin Treatment of Central Giant Cell Granuloma. 8th ACBID International Congress, Antalya, 28 Mayıs-1 Haziran 2014 (Poster Bildirisi).

Ünsal Kafalı N, Esin Demir, Bayrak NB, İnan Ö, Dolanmaz D. Oral Rehabilitation of Patients With Multiple Impacted Teeth.  8th ACBID International Congress, Antalya, 28 Mayıs-1 Haziran 2014 (Poster Bildirisi).

Bayrak NB, Ünsal Kafalı N, Najafi Saleh F, Mermutlu Ş, Küçükkolbaşı H. Minimally Invasive Treatment of Cysts in Pediatric Patients. ACBID- BAOMS Joint  Congress  in conjuction with 4th Conference of BAMFS (Balkan Association of Maxillofacial Surgeons), İstanbul, 5-8 Kasım 2014 (Poster Bildirisi).

Bayrak NB, Zeybek M, Özdemir YB, Ünsal Kafalı N, Mermutlu Ş, Dolanmaz D. Assessment of Changings on Masseter Muscle Hypertrophy After BTX-A Implamentation. 9th ACBID International Congress, Antalya, 27-31 Mayıs 2015 (Poster Bildirisi).

Kafalı Ünsal N, Bayrak NB, Mermutlu Ş, Dolanmaz D. Implant Loss Caused by Periapical Lesion of An Adjacent Tooth. 9th ACBID International Congress, Antalya, 27-31 Mayıs 2015 (Poster Bildirisi).

Mermutlu Ş, Ünsal Kafalı N, Bayrak NB, Dolanmaz D. A Rare Case of Maxillary Osteomyelitis. 9th ACBID International Congress, Antalya, 27-31 Mayıs 2015 (Poster Bildirisi).

Özdemir YB, Ünsal Kafalı N, Mermutlu Ş, Bayrak NB, Dolanmaz D. Inferior Alveolar Nerve Repositioning: A Case Report. . 9th ACBID International Congress, Antalya, 27-31 Mayıs 2015 (Poster Bildirisi).

Najafi  Saleh F, Özdemir YB, Bayrak NB, Ünsal Kafalı N, Okutan Y, Dolanmaz D. Management of Post Traumatic Deformity;  A Case Report. 9th ACBID International Congress, Antalya, 27-31 Mayıs 2015 (Sözlü Bildiri).

Mermutlu Ş, Bayrak NB, Tuncer MF, Dolanmaz D. Intralesional Corticosteroid Injection for Treatment of Central Giant Cell Granuloma. 10th ACBID International Congress, Antalya, 11-13 Mayıs 2016 (Poster Bildirisi).

Bayrak NB, Mermutlu Ş, Dolanmaz D. Angiolipoma of The Buccal Mucosa: A Case Report.  10th ACBID International Congress, Antalya, 11-13 Mayıs 2016 (Poster Bildirisi).

Bayrak NB, Arpacı Uyar P, Küçükkolbaşı H. Is the Over-expression of Collagenase-1 (MMP-1) and Stromelysin-3 (MMP-3)  Have Effect on Third Molar Eruption? FDI Annual World Dental Congress, Poznan-Polonya, 7-10 Eylül 2016.

 

2. Yayınlar

               1.  Soydan SS, Cubuk S, Bayrak B, Uckan S: Comparative evaluation of simultaneous maxillary sinus floor elevation and implant placement with residual bone heights greater or less than 5 mm. Int J Oral Maxillofac Implants; 2015 Jan-Feb;30(1):179-83

                2.  Soydan SSUckan SUstdal ABayram BBayrak B. The influence of bilateral sagittal split ramus osteotomy on submental-cervical aesthetics. J Oral Rehabil. 2014 Nov;41(11):816-21. doi: 10.1111/joor.12203. Epub 2014 Jun 19.

 

                3. Bayrak NB, Doğusal G, Kan M, Baltalı Mİ, Bayam M, Polat-Özsoy Ö,  Yüzügüllü B. Ortodontik Tedavi İhtiyacının Ortodontistler, Diş Hekimleri ve Meslek Dışı Kişiler Tarafından Algısı. Türk Ortodonti Dergisi 2012;25:40-46.

 

                4. Küçükkolbaşı H, Esen A, Bayrak NB. Maksiller Alveolar Proses Kırığının Geç Dönem Redüksiyonu: Olgu sunumu. Selcuk Dental Journal, 2015; 1: 29-32

     

Bilimsel ve İdari Olarak Üstlendiği Görevler


     

Ulusal Destekli Projeler:

                Üniversite destekli: (Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Koordinatörlüğü destekli, uzmanlık tezi, yardımcı yürütücü) MATRİKS METALLOPROTEİNAZLARIN YİRMİ YAŞ DİŞİNİN GÖMÜLÜ KALMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN DENTİN DOKUSUNDA ARAŞTIRILMASI

     

Tezler


     

Uzmanlık Tezinin Başlığı: MATRİKS METALLOPROTEİNAZLARIN YİRMİ YAŞ DİŞİNİN GÖMÜLÜ KALMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN DENTİN DOKUSUNDA ARAŞTIRILMASI

Uzmanlık Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan KÜÇÜKKOLBAŞI