Prof. Dr. Selçuk YÜCESAN

Çocuk Cerrahisi

Prof. Dr. Selçuk YÜCESAN

Çocuk Cerrahisi

0 332 257 06 06


Eğitim


      - 1969

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

Deneyim


      1986

1986 yılında Hospital for Sick Children, Londra’da, Çocuk Cerrahisi  ve

Çocuk Ürolojisi alanında çalışmalar yaptı.

Altmış dokuz uluslararası, 100 adet ulusal yayını bulunmakta olup,

Yayınlarına 400 adet atıf yapılmıştır.

On beş adet Türkçe derginin yayın kurulunda görev yapmıştır.

Ulusal Cerrahi Derneği ile, Türkiye Çocuk Cerrahisi derneği ve

Pediatrik Üroloji derneğine üye bulunmaktadır.

     
      1977 - 1987

Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesinde Çalıştı

10 yıl  Ankara Üniversitesi Tıp fakültesinde,

Bir yıl Dicle Üniversitesi Tıp fakültesinde,

10 yıl  Harran Üniversitesi’nde çalıştı.

Sekiz  yıldır Başkent Üniversitesi Konya hastanesinde çalışıyor.

1979 yılında Doçent, 1986 yılında Profesör oldu.

On yıl Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığı,

Beş yıl Harran Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevlerini yaptı.