Dr. Öğr. Üyesi Semra EROĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi Semra EROĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

0 332 257 06 06

Çalışma Alanları


 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Kitaplar


 • Eroglu S. Serviks Kanseri Epidemiyoloji ve Etyopatogenez?. In:Fatih KÖSE, Ali Ayberk BEŞEN, Ali Murat SEDEF, Ozan Cem editors. Jinekolojik Tümörler. ankara: Akademisyen yayınevi; 2019. p.10-18.

 • Eroglu S. Jinekoloji ve Obstetride acil hasta bakımı ve yönetimi?. In:Emel Ebru Özçimen, Ed.Erdal Karagülle editors. Jinekoloji ve obstetride acil hasta bakımı ve yönetimi. ankara: Başkent Üniversitesi yay; 2019. p.230-238.

Makaleler


 • Eroglu S, Cakmakliogullari M, Cakmakliogullari E. Is the presence of Demodex folliculorum increased with impaired glucose regulation in polycystic ovary syndrome?. J Obstet Gynaecol., 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eroglu S, Karatas G, Aziz V, Gursoy A. Evaluation of bone mineral density and its associated factors in postpartum women. Taiwan J Obstet Gynecol, 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eroglu S, Karata G. Platelet/lymphocyte ratio is an independent predictor for osteoporosis.. Saudi MED journal, 2019; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yaman S, Bas S, Eroglu S. Determination of tas, tos, osi and affecting factors in pregnant women.. International journal of recent scientific research, 2019; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Dogan H, Albayrak T, Eroglu S. Primer dismenorede gevşeme eğitiminin kısa süreli etkinliğinin incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2019; :-.

 • Asgin N, Eroglu S, Cakmakliogullari E. Gebelikte Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Ampirik Tedavisinde Hangi Antibiyotikler İlk Seçenek Olmalıdır?. ANKEM, 2018; :-.

 • Gülsen P, Oruc A, Eroglu S. Comparison of the Efficacy of Cabergoline and Bromocriptine in a Rat Model of Ovarian Hyperstimulation Syndrome. JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Eroglu S, Haskul I, Aziz V, Karatas F. Dynamic thiol/disulphide homeostasis in patients with Uterine Myoma. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology7. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2017; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gursoy A, Tokmak A, Eroglu S. Effect of Insulin Resistance of the Occurence of Pregnancy in Women Treated Empirically for Unexplained Infertility. Acta Endocrinologica (Bucharest), 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Eroglu S, Seckin KD. Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia: Experience of a Tertiary Referral Center Preeklampsi Tanılı Gebelerin Perinatal Sonuçları. jcam, 2015; :-.

 • Eryilmaz O, Yilmaz S, Aksakal F, Eroglu S. İlk Gebeliği Ektopik Olan Kadınların Demografik Özellikleri. Gazi Medical Journal, 2014; :-. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Hancerliogullari N, Eroglu S. Servikal Serklaj Uygulaması: Retrospektif Analiz. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 2014; :-.

Bildiriler


 • Eroglu S, Aziz V. Gebelikte görülen bel ağrısının nadir bir nedeni: Gebelik ilişkili osteoporoz. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2018: ankara; 29/11/2019 - 01/12/2019

 • Eroglu S, Ozdemir D, Colak E, Ozcimen EE. Fırst trımester prenatal dıagnosıs of cantrell?s pentalogy wıth anencephalıa.. 14. World Congress of Perinatal Medicine: İstanbul; 11/09/2019 - 14/09/2019

 • Eroglu S. Neurofibromatozis type 1 and pregnancy. case report and review of the literature.. 14. World Congress of Perinatal Medicine: İstanbul; 11/09/2019 - 14/09/2019

 • Eroglu S. İkinci trimester servikal yetmezlik ve insülin direnci ilişkisi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Uluslararası Hipokrat tıp ve sağlık bilimleri kongresi: ankara; 01/03/2019 - 03/03/2019