Çocuk Allerji

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Konya Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Çocuk Allerji ve İmmünoloji Ana bilim Dalı bünyesinde her türlü allerjik ve bağışıklık hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerek poliklinik, gerekse yatan hastalara hizmet verilmektedir. Uzman Dr. Bahar Göktürk ve ekibi tarafından hızlı tanısal tetkikler tetkikler yenidoğan döneminden itibaren hastalara uygulanmakta olup, uzman bir kadro tarafından ailelere gerekli eğitimler verilmektedir. 

 

Çocuk Allerji ve İmmünoloji Kliniğinin Hizmet Verdiği Başlıca Alanlar:

 

Çocuk Allerji ve İmmünoloji kliniğinde uygulanan özel tanı ve tedavi yöntemleri

 • Sık hastalanma
 • Bağışıklık hastalıkları
 • Astım
 • Hırıldayan (hışıltılı) çocuk
 • Kronik/tekrarlayan öksürük ve nefes darlığı
 • Bronşit
 • Pnömoni (zatürre)
 • Kronik akciğer hastalığı
 • Tekrarlayan krup
 • Atopik Dermatit ve diğer deri egzemaları
 • Allerjik rinit (alerjik nezle)
 • Allerjik konjonktivit (göz alerjisi)
 • Adenoid vejetasyon (geniz eti)
 • Ürtiker (kurdeşen), ilaçlara ve gıdalara karşı gelişen diğer allerjik reaksiyonlar.
 • Besin allerjisi
 • İlaç allerjisi
 • Böcek allerjisi
 • Arı alerjisi
 • Ev tozu allerjisi
 • Polen allerjisi
 • Hayvan epiteli allerjisi
 • Lateks allerjisi
 • Anafilaksi (allerjik şok)
 • Küf allerjisi
 • Anjioödem
 • Herediter (ailesel) anjioödem
 • Nazal polip
 • Periyodik ateş sendromları (PFAPA sendromu, FMF, vb)
 • Ağız yaraları
 • Cilt apseleri
 • Deri allerji testleri
 • Spesifik IgE (Kanda ayrıntılı allerji testleri)
 • Solunum Fonksiyon Testleri (ilaçlı ve egzersizli)
 • İlaç ve besin provakasyon (yükleme) testleri
 • Kronik ürtiker testleri
 • Buz testi
 • Otolog serum testi
 • Basınç testi
 • Deri yama testleri
 • Nazal eozinofil incelemesi
 • PPD (verem) testi
 • Sakkarin testi
 • Tzanck testi
 • Reflü testleri
 • Alerjen Immünoterapisi (Citaltı ve dilaltı)
 • Anti-IgE tedavisi
 • Rutin çocuk immünizasyonu (aşılanması)
 • Bağışıklık güçlendirme (damar içi (IVIG) veya cilt altı (SCIG) immünglobulin G uygulaması)