Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Hasta Hizmetleri
Endokrinoloji ve Metabolik hastalıklarının pek çoğu ayaktan tetkik,tedavi ve izlem gerektirmektedir. Bu amaca yönelik olarak düzenlenmiş bulunan polikliniklerimiz Genel Endokrinoloji, Tiroid, Diyabet, Obezite, Lipid Metabolizması, Hipertansiyon, Hipofiz, Adrenal, Metabolik Kemik Hastalıkları ve Osteoporoz polikliniklerinden oluşmaktadır.
Diyabet, en sık gözlenen endokrinolojik rahatsızlıktır. Bölümümüzde kan şekerinin kontrolü ve komplikasyonların önlenmesi amacı ile dünyada uygulanan tüm tedaviler hastalarımıza sunulmaktadır. Diyabete bağlı göz, böbrek ve ayak sorunlarında ilgili bölümlerle irtibat halinde tedavi sağlanmaktadır. Gebelik diyabetinin yakın takibi yapılmaktadır. Hastaların eğitimi için diyabet eğitim hemşiresi ve beslenme eğitimi amaçlı diyetisyen hastaların tedavisine aktif olarak katılmaktadırlar.
Tiroid hastalıklarından hipotiroidi, hipertiroidi, nodüler guatr ve tiroid kanseri ayrıntılı değerlendirilmekte ve gereken tiroid ultrasonografisi, aspirasyon biopsisi veya diğer tedaviler sunulmaktadır. Gerektiğinde Nükleer Tıp bölümü ile irtibata geçilerek radioaktif iyot tedavisi uygulanmaktadır.
Son yıllarda büyük bir toplumsal sorun olmaya başlamış olan obeziteye yönelik ayrıntılı araştırma ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Vücut yağ dağılımı son teknolojik yöntemlerle detaylı değerlendirilmektedir. Yakın doktor ve diyetisyen kontrolü ile uzun dönem takip ve lüzumu halinde ilaç tedavisi sağlanmaktadır. Gerekirse Genel Cerrahi bölümü ile irtibata geçilerek hastalar obezite cerrahisine yönlendirilmektedir.
Osteoporozun tanı ve tadavisi için gerekli tüm tetkikler, endokrinoloji bölümü doktorları tarafından yönlendirilmektedir. Diğer metabolik kemik hastalıkları ve kalsiyum metabolizması bozuklukları da endokrinolojinin uzmanlık alanı içindedir (osteomalazi, D vitamini eksikliği ve hiperparatiroidi gibi).
Kolesterol ve yağ metabolizması bozuklukları (dislipidemi) diğer bir yaygın metabolik sorundur. LDL kolesterol veya trigliserid yüksekliği ve HDL kolesterol düşüklüğü genetik, kazanılmış veya bazı endokrinolojik rahatsızlıklara bağlı olabilir. Bu durumlar kalp hastalığı riskini arttırabilmektedir. Bölümümüzde gerekli araştırma ve tedaviler uygulanarak dislipidemiler başarı ile tedavi edilmektedir.
Hipofiz bezi hastalıkları nadir görülmekle birlikte ciddi sorunlara yol açabilmektedirler. Tanı erken ve uygun bir şekilde konulursa tedavi genelde mümkündür. Hipofizin hormon üreten tümörleri (akromegali, cushing, prolaktinoma gibi) önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadırlar. Hipofiz bezinin değişik nedenlerle az çalışması da kişinin günlük hayatını etkilemektedir. Tüm bu sorunlar bilim dalımızda ayrıntılı incelenmekte, uyarı veya baskılama testleri yapılmakta ve başarılı tedavileri sağlanabilmektedir. Gerekiyorsa Beyin Cerrahisi bölümü ile cerrahi tedavi açısından temasa geçilmektedir.
Böbrek üstü bezinin (adrenal bez) aşırı çalışması hipertansiyona (yüksek kan basıncına) neden olabilir. Az çalışması ise hayati önem arz eden bir tabloya yol açabilir. Bu durumların ve adrenal kitlelerin tedavisi ve takibi endokrinoloji bölümünde yapılmaktadır. Operasyon gerektiren hastaların operasyon sırasında yakın takipleri sağlanmaktadır.