Hasta Rehberi

Hasta Hakları


01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği'ne istinaden, Başkent Üniversitesi Hastanesinden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;   
Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,  
Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: 
Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,   
Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı:   Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, sözkonusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,   
Mahremiyet Hakkı:   Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya   
Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı:   Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,   
Güvenli Ortam Hakkı:   Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,  
Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı:   Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,   
Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı:   Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,  
Ziyaret Hakkı:   Başkent Üniversitesi Hastanesi tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye   
Refakatçi Bulundurma Hakkı:   Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,   
Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı:   Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,   
Sürekli Hizmet Hakkı:   Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır   
Hasta Hakları Yönetmeliği 01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazete