Kurumsal

Kalite Politikası


Hastanemize başvuran hastaların, sağlık problemleri ve diğer sağlık ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin, konusunda uzman kadromuz tarafından en son teknolojiler kullanılarak, en üst düzeyde ve zamanında karşılanması ve tüm sunulan hizmetlerin hasta memnuniyetinin sağlanması amacıyla sürekli artan bir performansla, diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek şekilde verilmesi Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Kalite Politikası'dır.

 

Prof.Dr.Haldun MÜBERRİSOĞLU
Rektör

Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Sağlık Kuruluşları Kalite Yönetimi Kalite Tarihçesi 

Baskent Universitesinde kalite faaliyetlerinin temeli universitenin ilk acildigi yillara dayanir. Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde sürekli kalite iyileştirme çalışmaları ise 1997 yılından itibaren sistematik hale getirilmistir. Bu çerçevede tüm merkezlerde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının gereklilikleri yerine getirilmekte ve merkezler Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmektedir. Hastanelerimizde Kalite Yönetiminin amacı,

  • Hastanelerimizde oluşturduğumuz “Kalite Kültürünün” devamlılığını sağlamak.
  • Nitelikli ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmak.
  • Hasta bakımını tüm yönleriyle sürekli sorgulamak.
  • Problemleri oluşmadan önce fark etmek.
  • Nitelikli personel istihdam etmek ve sürekli eğitimle gelişimlerini sağlamak.