Kalite Yönetimi

Hizmet Sunumunda Rehberlik Eden Değerlerimiz;


 ‘’HİZMET SUNUMUMUZDA REHBERLİK EDEN, “DEĞERLERİMİZ”;

 

İNSAN ODAKLIYIZ;

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi  çalışanları güler yüzlü hizmet anlayışı ile hastalarını önemser ve hastalarına bağlıdır. Hastalarımızın bugünkü ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken gelecekteki ihtiyaçlarını da anlamaya çalışır.

FARKLIYIZ;

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi  çalışanları bilimden yararlanarak sunduğu hizmetlerde fark yaratmanın heyecanını her zaman duyar ve farklılaşmayı amaçlar.

KATILIMCIYIZ;

İnsan kaynağımız kuruluşumuzun en önemli değeridir. Vizyonumuza ulaşma sürecinde çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanacağız.

BİLGİ GİZLİLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİRİZ;

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi  çalışanları olarak hastalarımıza ve kurumumuza ait her türlü bilginin korunması ve gizli tutulması için gereken özeni gösteririz.

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARINA SAYGILIYIZ;

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi  çalışanları tüm faaliyetlerini hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olarak yürütür.

ETİK DEĞERLERE DUYARLIYIZ;

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi  çalışanları tüm faaliyetlerini etik değerlere uygun olarak yürütür.

YASALARA UYARIZ;

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi  çalışanları tüm faaliyetlerinde yasalara saygılıdır.

İŞ GÜVENLİĞİNİ ÖNDE TUTARIZ;

Çalışanlarımızın, hastalarımızın, hasta yakınlarının ve faaliyetlerimiz ile etkileşen diğer insanların güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en aza indirmek bizim görevimizdir.

ÇEVREYİ KORURUZ;

Hastanemiz yaşanabilir bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak için çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltmayı bir görev olarak görür.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE İNANIRIZ;

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi  olarak; kalite politikamız gereği kalite yönetim sistemlerini ve Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarını uygulamanın, değişen koşullar ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.