Kalite Yönetimi

Ekipler ve Komiteler


Kurumda görev yapan ekipler şunlardır;

Ekip Adı

Ekip Başkanı

Ekip Üyeleri

Ekip Görevi

Ekip Görev Periyodu

Ekip Sekreteri

 

İlgili Referans Kayıtları

Etkileşim Ekip(ler)-Kurul

Bina Denetim Tur Ekibi

Hastane Müdürü

 

TBO Yönt.,Başhemşire, KEİ Sor,  Güv.Sor.,Kalite Yönt. Direkt.,İş Güv.Uzm. , İhtiyaç duyulan bölüm sorumlusu

Tesis Güvenliği çerçevesinde denetim yapmak , mevcut durumu tespit etmek

Aylık

TBO

TBO Tesis Yönt ve Güv.Hizt. Prosed.

SKS

Tesis Güvenliği Komitesi

Temizlik Kontrol Ekibi

Hastane Müdürü

 

KEİ Sor, TBO Yönt., Enfek.Kont Hemş. , KEİ Şefi ,BES Sor,İş Güv.Uzm.

Tesisin hijyen ve enfeksiyon kuralları çerçevesinde mevcut durumunu tespit etmek.

Aylık

KEİ

KEİ Temizlik Kontrol Kom.Hizt.Prs.

(KEİ.PRS.05)

 SKS

Tesis Güvenliği Komitesi

Bilgi Güvenliği Ekibi

Hastane Müdürü

 

BİM Sor.

Yaz.  Geliş. ve Dest.Uzm.

Net-work ve Don. Uzm.

Kurum HBYS verilerinin ve inter-net erişim ve bilgi güvenliğinin sağlanması

3 Ay

BİM

SKS BİM Hizmet Prosedürü

Tesis Güvenliği Komitesi

Sağlık

Turizmi Ekibi

Merkez

Müdürü

 

Hastane Müdürü , Sağlık Turizmi Sor/

(İhtiyaç durumunda

Hasta Hakları Sor.)

Hasta Kabul Hizmt Yönt.

Sağlık Turizmi çalışmalarının  yürütülmesi.

İhtiyaç durumunda

Sağlık Turizmi Sorumlusu

-

-

İlaç Yönetim (Akılcı İlaç ve Antibiyotik Kullanım vb. )

Ekibi

Başhekim / Başhekim Yardımcısı

 Eczacı, Kalite Yont Direkt.,Enfek.Kont Hekimi. ,Eczane Kalfası, Başhemşire (İhtiyaç durumunda diğer branş hekim/sorumluları)

Hastane ilaç  temini , kullanımı  konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilaç kullanımı hk. politikasını belirlemek , uygulama,denetlemek

3 Ay

Ayrıca ihtiyaç durumunda top. yapılır.

Eczacı

SKS

Eczane Hizmetleri Prosedürü

(ECZ.PRS.01)

Hasta Güvenliği Komitesi

Enfeksiyon Kont Komt.

Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi

Merkez Müdürü

Kalite Yont Direkt,İnsan Kaynakları Sorumlusu , İşçi Temsilcisi

Çalışanların görüş, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilmesi.

3 Ay

Kalite Yönetim Direktörü

SHKS

İşçi Sağlığı Kurulu  

Hasta/Hasta Yakını Görüş ve Öneri Değer. Ekibi(Hasta Hakları )

Başhekim

Yardımcısı

Kalite Yont Direkt, Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Hasta / Hasta Yakını  görüş, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilmesi

15 gün/İhtiyaç durumunda  

Kalite Yönetim Direktörü

SHKS

Hasta Güvenliği Komitesi

Mavi Kod Ekibi (CPR )

Anestezi Doktoru

Anestezi Dr , Hastanın Dr

Supervısor

CPR Hemşiresi (Şift Sor.)

Güvenlik Birim Sor./Memuru

CPR İhtiyacı bulunan vakalara en kısa sürede ulaşılmasının sağlanması.

Vaka Durumunda

CPR Hemşiresi

 

SHKS

CPR  Hizmet Prosedürü

(HEM.PRS.020)

Hasta Güvenliği Komt.

Pembe Kod Ekibi

Hastane Müdürü

Başhemşire , Servisi Sor.Hem Süpervısıor, Başhemşire Yard.,Güvenlik Sor ,Gece İdari Amiri ,Hasta Hakları Sor , TBO Teknis,Güvenlik Sor /Memuru

Bebek kaçırılması olaylarına karşı önlemlerin alınması , müdehale edilmesi.

Vaka Durumunda

Güvenlik Memuru

 

SHKS

Pembe Kod Uygulaması Talimatı (HEM.TAL.003.032)

Hasta Güvenliği Komt.

Beyaz Kod Ekibi

Başhekim Yrd.

Başhekim Yardımcısı , Beyaz Kod Bildirim Personeli Güvenlik Sor./Memuru, Gece İdari Amiri, Varsa Psikolog

Hırsızlık, fiziksel saldırı,cinsel taciz olayların önlenmesi,vaka durumunda müdehale edilmesi.

Vaka Durumunda

Güvenlik Memuru

 

SHKS

 

İş ve İşçi Sağ Kurulu

Kırmızı Kod (Yangın Müdehal Ekibi)

YME Ekip Şefi  (TBO Birim Sor)

Olay Yeri Sorumlu Personeli,

Güvenlik Vardiya Şefi

Vakaya en yakın, Teknik Bakım Onarım ( Tekniker, Teknisyen) Tıbbi Cihaz ve Elektrik Sorumlusu ( Biyomedikal Teknikeri)

 

Yangın

oluşumunu

engelleme ve yangın

durumunda yapılacaklar.

 

 

Vaka Durumunda

TBO Teknisyeni

SHKS

Afet Durum Planı

Hastane Afet Komit.(Yangın Müdehale Ekibi )

Afet Yönetim sürecine yönelik  ‘’Arama Kurtarma Ekibi, Yangın Müdehale Ekibi vb.’’  belirlenmiş ekipler,  ‘’ Hastane Afet Planında’’  ayrıntılı olarak  tanımlanarak  ilgililerin  atama ve  görevlendirmeleri bu kapsamda yapılır.

 

 

 

Kurumda görev yapan komiteler şunlardır;

Komite-Kurul Adı 

Komite-Kurul Başkanı

Komite-Kurul Üyeleri

Komite-Kurul  Görevi

Komite-Kurul Görev Periyodu

Komite-Kurul Sekreteri

İlgili Referans Kayıtları

Etkileşim Ekip(ler)-Kurul

Eğitim Komitesi

Eğt Koordinatörü

Başhekim Yard, ,KYT Direktörü,

Başhemşire,İK Sor,

Var ise;Psiko,Sos.Hiz Uzm.

Kurum Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ,  karşılanması , eğitim poltk.belirlenmesi.

Yılda 4 kez

Eğt Koord

SHKS

7.2 Yetkinlik Prosedürü

-

Tesis Güvenliği Komitesi

Hastane Müdürü / Başhekım

 

Acil Sor.Dok.,  TBO Yönt., Başhemşire , KEİ Sor, Güv. Sor.,KYT Direk.,Biyomedikal Sor.,BİM Sor.,Sivil Savn. Uzm.(varsa),İş Guv.

Uzm.,Rady. Sor. Tek.

Tesis Güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli önlemlerin , politikaların belirlenmesi , uygulamaların ilgili ekipler aracılığıyla denetlenmesi.

Yılda 4 kez

TBO Yönt.

 

SHKS Tesis Güvenliği Prosedürü

 

Bina Dent Tur Ekibi

Tem.Kont Ek Bilgi Güv.Ekibi

Kan Transfzy.

Komitesi

KVC Sor.Hek

Cerrahi,Dahili,Anestezi,Kadın Doğ,Pediatri,Ortopedi,Yenidoğan,Nefroloji,Kan Trns Hem, Lab Teknisyeni,KYT Direktörü, İhtiyaç duyulan bölümler

İlgili genelge çerçevesinde gerekli hizmetlerin sunulması , önlemlerin alınması

3 Ay

Kan Trans.. Lab.Tekn

Kan Trsnf Genelgesi ,Kan Trans.Hiz.Prs.

(KTM.PRS.001)

-

Radyasyon Güvenliği Alt Komitesi

Rad.Kor. Sor.

Başhekim / Başhekim Yard, Radyoloji Sor.Dr, Kard.Sor Dr,Üroloji Sor Hekm, Diş Sor Hekm , İş Güv Uzm,TBO Sor, Biyomedikal, Başhemş, Nük. Sor Dr veya  Fizik Muh.(varsa)

Rad. Alan Sor, Rad. Sor. Tek.

Genelge ve Radyasyon Güvenliği Rehberi  çerçevesinde ilgili önlemlerin alınması , uygulamaların planlanması, denetlenmesi.

AnkMerzOrg Periyodu (İşleyişe Göre 6 Ay)

Radyasyon Korunum Sorumlusu

 

Rady. Güv. YönT. / Bölümlerin Hiz.Pros.

SKS

 

Hasta Güvenliği Komt.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Enfk. Kont Hekimi

Başhekim, Hastane Müd.,Enfeksiyon  Hekimi , Hemşiresi,Dahiliye ,Genel Cerrahi Uzmanı , Pediatri Hekimi,Yenidoğan Hekimi Başhemşire, KEİ Sor, Kalite Direktörü.,Eczacı (İlaç Ynt.Ekibi), İş Guv Uzm,,İhtiyaç duyulan bölümler

Nazokomiyal enfeksiyonlar ile ilgili yönetmelik çerçevesinde çalışmaların yürütülmesi.

Yılda en az 3 kez

Enfeksiyon Hemşiresi

Enfek.Kont.Yönt./

Enfek. Kont  ve Önlen. Hizmt.Pros. (HEM.PRS.001)

 

İlaç Yönetim  Ekibi

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Başhekim / Başhekim Yrd.

Başhemşire,

  Mikr S/Enf.Hek/Kan Mrkz Sor Hekimi ,

KYT Direk,KEİ Sor, Biyokimya Lab.Sor Hek , Eczacı, Anestezi  Sor.Hekimi, BIM Sor.,BES Sor. Diyetisyen, Biyomedikal Sor, Rad.Kor.Sor.HastaHak.Sor

.(İhtiyaç durumunda Cer, Dah.Branş. Tems

Hasta güvenliğine yönelik politikaların belirlenmesi , önlemlerin alınması,uygulamaların denetlenmesi.

Yılda 4 kez

KYT Sorumlusu

SHKS  / Hasta ve Çalışan Güvenliği Rehberi /

 (STDRT.PRS.03)

Mavi Kod Ekibi (CPR ) Pembe Kod Ekibi Hasta Dosyası İnceleme Ekibi İlaç Yönt Ekip

Hastane Afet Komit.

Merkez Müdürü

Hastane Müd ,Başhekim,Bşhkm Yrd, Acil Serv Sor Hekm,Anestezi Sor Hekm, Lab.Sor.Hekm, Başhemşire, Güv Sor, TBO Sor ,  Sivil Savunma Uzmanı , İş Güv.Uzm. Güv. Sor.Kalite Direk,

Afet Çalışmalarının yürütülmesi,plan ve politikaların oluşturulması.

Yılda 2

TBO Yönt / Sıvıl Sav.Uzm.

SKS -

-

İş Guvenliği (Çalışan Guvenliği)

Kurulu

Hastane Müd.

 (İş Veren Vekılı)

İş Güv.Uzm,İşyeri Hek., İnsan Kaynakları Sorumlusu, Usta Bası Formal (Teknik Bakım Onarım Sor.) Çalışan Tems. (Patoloji Teknisyeni,)

 İşyerinin iş güvenliği , çalışan  güvenliğine önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi

Ayda bir

İş Guv.Uzm.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

SKS

Beyaz/Kırmızı Kod Ekibi

 

Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

 

Başhekim/ Başhekim Yard.

 

Hastane Müd.,Başhemşire.Kalite Direk.,USS Veri Sor.(BİM Sor)

Klinik Kalite çalışmalarının çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamaları izlemek , değerlendirmek, koordine etmek ve sistemin sürekliliğinin sağlanması

Yılda 4 kez

(Kurum ihtiyacına göre belirlendi.)

Kalite Direktörü

Sağlık Bakanlığı Kalite İyileştirme Yönetmeliği

Hasta Güvenliği Komitesi

 

 

Kurumda görev yapan komisyonlar şunlardır;

Komisyon Adı

Komisyon Başkanı

Komisyon Üyeleri

Komisyon Görevi

Komisyon Kayıt Takibi

Beyin Ölümü Tespit Komisyonu

Organ Bağışı Koordinatörü

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı,Beyin Cerrahi Uzmanı, Noroloji Uzmanı,Kardiyoloji Uzmanı

Organ ve Doku Nakli Hizmt.Yönet.çerçevesinde

Organ bağışı ve transplantasyon hizmetlerinin koordine edilmesi.

Organ Bağışı Koordinatörü

Satın alma Komisyonu

Merkez Müdürü

Başhekim,Hastane Müdürü, Malzeme Yönt Sor.,Teknik Danışman

İhtiyaç duyulan malzemelerin temini.

 Malzeme Yönt Sorumlusu

HEK Komisyonu

Hastane Müdürü

Başhekim, Hastane Müd., Ayniyat Sor.,TBO Yönet.,Bilgi İşlem Sor. Biyomedikal, Malz.Yönt,Satın alma Sor.

Cihaz kullanım düzeyinin tespiti.,imha durumunun tespiti.

Ayniyat Sorumlusu

Hurda/Hasarlı Malzeme Değerlendirme Komisyonu

Hastane Müdürü

Mali İşler Yönet veya görevlendireceği 1 kişi , Malzeme Yönt Sor.veya görevlendireceği 1 kişi

HEK Komisyonu tarafından belirlenen malzemelerin değerlendirilmesi

Ayniyat Sorumlusu Ayda bir / İhtiyaç Durumunda

Muayene Deney Komisyonu

Malzeme  Kabul Sorumlusu

Malzeme  Kabul Memuru , İlgili Depo Memuru

Tedarik edilen malzemelerin uygunluğunun kontrollü

Mal Kabul Memuru

Mülakat Değerlendirme Komisyonu

Merkez Müdürü

Hastane Müd./Başhekim, İnsan Kay. Sor., İlgili Birim Sorumlusu

Göreve başlayacak personel seçimini gerçekleştirmek

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Fatura İnceleme Komisyonu

Başhekim Yardımcısı

Hasta Kabul ve Med Hizmt.Yöt,

Tahakkuk Sor.

Kurumlara giden/dönen faturaların incelenmesi , eksiklerinin tamamlanması.

Tahakkuk Sorumlusu

İzin Kurulu

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Seçimle belirlenmiş 2 asil ve 2 yedek

Kurum izin politikalarını yürüten kurulu.

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Disiplin Kurulu

MM Gör.İdari Sorumlu

MM Gör.İdari Sor,  İnsan Kaynakları Sor , Hukuk Danışmanı/Kurum Avukatı

Disiplin sorgulanmasının yapılması işlemlerini yürütür.

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Staj Kurulu

Başhekim Yardımcısı

İnsan Kaynakları personeli, İlgili Bölüm Sorumlusu

Kurumda staj yapacak personelin seçilmesi , staj işlemlerinin , politikaların yürütülmesi.

İnsan Kaynakları

Norm Kadro Komisyonu

Hastane Müdürü

Başhemşire, Hasta Kabul ve Medikal Hizmetler Yönt., İK Sorumlusu

Birimlerin optimal personel yeterliliğinin  / sayısının tespit edilmesi / değerlendirilmesi.

İnsan Kaynakları

Satış Pazarlama ve Dağıtım Komisyonu

Merkez Müdürü

Hastane Müd, Başhekim Yrd. Hasta Kabul ve Med Hizmt.Yöt, İK Sor, Hasta Yatış Memuru,Hasta Kabul Sekreteri

Kurumsal pazarlama hizmetlerinin yürütülmesi.

İnsan Kaynakları

 

 

,