Kalite Yönetimi

Kalite Sorumluları


BÖLÜM İLGİLİ BÖLÜMLER ÜNVANI ADI SOYADI
Kurumsal Hizmetler Yönetim  Merkez Müdür  Prof.Dr.Erkan YILDIRIM
Kalite Yönetim Temsilciliği Kalite Yönetim Temsilcisi Öğr.Gör.Burcu ÜSTÜN
Doküman Yönetimi Doküman Yönetimi Sorumlu Hilmi TAN
Risk Yönetimi İşyeri hekimliği İşyeri Hekimi Öğr.Gör.Dr.Alparslan KISINMA
İş sağlığı ve güvenliği İSG Uzmanı Elif YAVUZ
Güvenlik Raporlama Sistemi Kalite Sorumlu Öğr.Gör.Burcu ÜSTÜN
İş sağlığı ve güvenliği İSG Uzmanı Elif YAVUZ
Acil Durum ve Afet Yönetimi  İşyeri hekimliği İşyeri Hekimi Öğr.Gör.Dr.Alparslan KISINMA
İş sağlığı ve güvenliği İSG Uzmanı Elif YAVUZ
Kalite Sorumlu Öğr.Gör.Burcu ÜSTÜN
TBO Sorumlu Mehmet GÜLER
Eğitim Yönetimi Eğitim Yönetimi Eğitim Koordinatörü Öğr.Gör.Burcu ÜSTÜN
Sosyal Sorumluluk Yönetim  Merkez Müdür . Prof.Dr.Erkan YILDIRIM
Hasta Hakları Sorumlu Kübra KAYA
Hasta Deneyimi Başhemşirelik Başhemşire Hafize ERDOĞAN
  Başhemşire Yrd. Ayşe DİZMAN
Hasta Hasta Hakları Sorumlu Kübra KAYA
Hasta Kabul Sorumlu Hanife SAKLAN
Hasta Danışmanlığı Sorumlu Hanife SAKLAN
Hasta Kabul Sorumlu Zeki Ercan GEDİK
Hizmete Erişim Bilgi İşlem Sorumlu Önder SÖZEYATAROĞLU
Bilgi İşlem Sorumlu Feride YAMANLI
Hasta Danışmanlığı  Sorumlu Pınar KAYA
Yaşam Sonu Hizmetler Kurum Ev İdaresi Sorumlu Metin AKBAŞ
Güvenlik Sorumlu Hakan TÜRKYILMAZ
Güvenlik K.Sorumlu Zeynep DUYAR
Sağlıklı Çalışma Yaşamı Hastane Müdürlüğü Hastane Müdürü Abdullah AYDİL
İnsan Kaynakları Sorumlu L.Hilal TUNCA
İşyeri Hekimliği İşyeri Hekimi Öğr.Gör.Dr.Alparslan KISINMA
İş sağlığı ve güvenliği İSG Uzmanı Elif YAVUZ
Hasta Bakımı  Yönetim  Merkez Müdür  Prof.Dr.Erkan YILDIRIM
Başhemşirelik Başhemşire Hafize ERDOĞAN
  Başhemşire Yrd. Ayşe DİZMAN
  Eğitim Hemşiresi Mimüne TUGAY
Enfeksiyonların Önlenmesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Komite Başkanı Prof.Dr.Hale TURAN ÖZDEN
  Başhemşire Hafize ERDOĞAN
  Enfeksiyon Hemşiresi Emine SOYLU
Sterilizasyon Hizmetleri Sterilizasyon Sorumlu Doktor Doç.Dr.Hüseyin Ulaş PINAR
  Başhemşire Hafize ERDOĞAN
  Sorumlu Savaş DUTAN
Endoskopi Hizmetleri Endoskopi Sorumlu Doktor Prof.Dr.Hüseyin Savaş GÖKTÜRK
  Başhemşire Hafize ERDOĞAN
  Sorm.Hemşire Songül HOŞGEL
Transfüzyon Hizmetleri  Transfüzyon Merkezi Sorumlu Doktor Prof.Dr.Hale TURAN ÖZDEN
  Sorumlu Tekn. Erol GABAKCI
Radyasyon Güvenliği Radyoloji Sorumlu Doktor Prof.Dr.Erkan YILDIRIM
  Tekn. Hasan Ali TEKİN
Nükleer Tıp Sorumlu Doktor Dr
  Tekn. Rahime TEKİN
Periferik Anjio Sorumlu Doktor Prof.Dr.Erkan YILDIRIM
  Sorumlu ATT  Merve BENLİ
Koroner Anjio Sorumlu Doktor Prof.Dr.Aytekin GÜVEN
  Sorumlu Hemşire Mehmet KEÇECİ
Acil Servis Acil Servis Sorumlu Doktor Uzm.Dr.Emine DOĞAN
  Başhemşire Hafize ERDOĞAN
  Sorumlu Hemşire Nesli KOCAMAN
Ameliyathane Anesteziyoloji Sorumlu Doktor  Doç.Dr.Hüseyin Ulaş PINAR
  Anestezi Sorm. Tekn. Hüseyin AFACAN
Ameliyathane Başhemşire Hafize ERDOĞAN
  Sorumlu Hemşire Rıdvan PEHLİVAN
Yoğun Bakım Ünitesi   Başhemşire Hafize ERDOĞAN
Genel Yoğun Bakım-1 Sorumlu Doktor Doç.Dr.Hüseyin Ulaş PINAR
  Sorumlu Hemşire Oğuzhan SAYAR
Genel Yoğun Bakım-2 Sorumlu Doktor Doç.Dr.Hüseyin Ulaş PINAR
  Sorumlu Hemşire Ömer Faruk TÜRKMEN
KVC Yoğun Bakım Sorumlu Doktor Dr.Öğr.Üys.Mehmet ÖZÜLKÜ
  Sorumlu Hemşire Gülşah AVCI
Koroner Yoğun Bakım Sorumlu Doktor Prof.Dr.Aytekin GÜVEN
  Sorumlu Hemşire Şeyma GÜR
Yanık Yoğun Bakım Sorumlu Doktor Doç.Dr.Emin TÜRK
  Sorumlu Hemşire Mustafa Harun YAMAN
PEDİATRİ YB  Sorumlu Doktor Öğr.Gor.Dr.Mahmut GOKDEMIR 
  Sorumlu Hemşire Şahika Tuğba KIR
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Doktor Doç.Dr.Zeynel GÖKMEN
  Başhemşire Hafize ERDOĞAN
  Sorumlu Hemşire Gül KÜÇÜK
Doğum Hizmetleri   Sorumlu Doktor Doç.Dr.Emel Ebru ÖZÇİMEN
  Başhemşire Hafize ERDOĞAN
  Hemşire Ayşegül ÇETİN
İlaç Yönetimi Eczane Mesul Müdür Eczacı Necla İclal ÇEVİK
Biyokimya Laboratuvarı Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Doktor Doç.Dr.Sevsen KULAKSIZOĞLU
  Sorumlu Tekn. Selime Özge ÇELİK
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Doktor Prof.Dr.Hale TURAN ÖZDEN
  Sorumlu Biyolog Ayşegül ŞEFLEK ELA
Diyaliz Ünitesi                                            (Hemodiyaliz/ Periton Diyaliz) Diyaliz Ünitesi Sorumlu Doktor Öğr.Gör.Dr.Öznur KAL
  Başhemşire Hafize ERDOĞAN
  Sorm.Hemşire Derya Deniz BOZKURT
Patoloji Laboratuvarı Patoloji Laboratuvarı Sorumlu Doktor Öğr.Gör.Dr.Özgür Hilal ERİNANÇ
  Sorumlu Tekn. Koray DEMİR
Tesis Yönetimi Teknik Bakım Onarım Sorumlu Mehmet GÜLER
  Sorumlu Yard. Mehmet ATÇEKEN
Otelcilik Hizmetleri Kurum Ev İdaresi Sorumlu Metin AKBAŞ
  Şef Mehmet ÖZDEMİR
Beslenme Diyet Sorumlu Pınar ÇAĞLAR 
Bilgi Yönetim Sistemi Bilgi İşlem Sorumlu Önder SÖZEYATAROĞLU
  Uzman Feride YAMANLI
İnsan Kaynakları Sorumlu L.Hilal TUNCA
Malzeme ve Cihaz Yönetimi Biyomedikal Sorumlu Beytullah ERDOĞAN
Teknik Bakım Onarım Sorumlu Mehmet GÜLER
  Tekn. Mehmet ATÇEKEN
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Malzemeleri Tıbbi Kayıt ve Arşiv Malzemeleri Sorumlu Levent AKSAKAL
Atık Yönetimi Kurum Ev İdaresi Sorumlu Metin AKBAŞ
  Şef Mehmet ÖZDEMİR
Klinik Göstergeler Ortopedi Sorumlu Doktor Doç.Dr.Mehmet TÜKENMEZ
KOAH Sorumlu Doktor Uzm.Dr.Şerife TORUN
PROSTAT KANSERİ Sorumlu Doktor Prof.Dr.Bülent ÖZTÜRK
KLOROKTAL KANSER Sorumlu Doktor Prof.Dr.Hüseyin Savaş GÖKTÜRK
Endokrin Sorumlu Doktor Öğr.Gör.Dr.Nesrin DOĞAN DEDE
Nöroloji  Sorumlu Doktor Öğr.Gör.Dr.Bahriye HORASANLI
Göz  Sorumlu Doktor Doç.Dr.Ali KAL
Kardiyoloji  Sorumlu Doktor Prof.Dr.Aytekin GÜVEN
Kalite Sorumlu Öğr.Gör.Burcu ÜSTÜN
Dış Kaynak Yönetimi Kapsam Dışı  Dış kaynak kullanımına başlanması durumunda ilgili bölüm kalite sorumlusu ve Kalite Yönetim Temsilciliği sorumluluğunda olacaktır.
Göstergelerin İzlenmesi Acil, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ameliyathane, Arşiv, Bilgi işlem, Biyokimya, Diyaliz, Hemşirelik, Eğitim Koordinatörü, Enfeksiyon, Hasta İletişim, Eczane, Kalite, Mikrobiyoloji, Patoloji, Radyoloji, İnsan Kaynakları, Transfüzyon Merkezi, Yenidoğan Yoğun Bakım, Yoğun Bakımlar 
Bölüm Bazlı Göstergeler 
Kadın Doğum Sorumlu Doktor Prof.Dr.Emel Ebru ÖZÇİMEN
Hasta Kabul   Sorumlu Hanife SAKLAN
Fizik Tedavi   Sorumlu Doktor  Öğr.Gör.Dr.Şenay KARTAL
  Fizyoterapist Mustafa ÇOBAN
Diş Polikliniği   Sorumlu Doktor Hıvziye GÜLBAHÇE
  Sorumlu Tekn. Cengiz ÖZKAN
Malzeme Yönetimi   Sorumlu Cemil SEVİL
Stok   Sorumlu Seda ÖZDİL
Depo   Sorumlu Tarık Serhat BEKiROĞLU
Malzeme Kabul   Sorumlu Barış ÜSTÜN
Satın Alma   Sorumlu Yahya AKBULUT
Rapor   Sorumlu Aysun KARADUMAN
Çağrı Merkezi   Sorumlu Leyla BİRBEN
Ulaşım   Sorumlu Serhat DUYAR
TİG   Sorumlu Meral ÖCAL
Ayniyat   Sorumlu Fuat ZORBA