Kalite Yönetimi

Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yürütülen Faaliyetler


SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

BİLİMSEL TOPLANTILAR 
Sağlık Bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek amacıyla, kurum içi ve kurum dışından konuşmacıların ve misafirlerin katıldığı hekim ve hemşirelere yönelik eğitim toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK EĞİTİMLER
Başkent Üniversitesi Hastanesi, toplumun sağlıklı bireylerden oluşması, sağlıklı kuşakların yetişmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için, toplumu bilinçlendirmek, sorunlara yardımcı ve rehber olabilmek amacıyla hastanelerinde pek çok farklı eğitim programı düzenlemektedir.

 

TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMLARI

 

 

     Programda sağlığı ilgilendiren farklı konular işlenmekte ve İzleyicilerden gelen sorularda değerlendirilmektedir.

 

     Programda sağlıklı beslenme ilkeleri; hastalıklara yönelik beslenme tedavileri; sağlıklı yemek hazırlama ve pişirme teknikleri, beslenme ve besin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bu konularda farkındalık yaratılmasıdır. Ayrıca sağlık alanındaki farklı konuları, sağlık profesyonelleri eşliğinde tartışarak toplumun bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

 

     "Yeniden Yaşama Yolculuk" programında Başkent Üniversitesi Hastanesi'nce gerçekleştirilen karaciğer böbrek ve kalp nakli sonucu yeni bir yaşama yolculuğuna başlayan hastalar, donörler ve hasta yakınlarıyla yapılan söyleşiler dizisi yer almaktadır.

 

 

 ‘SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT ’SAĞLIK VE MAGAZİN DERGİSİ

Dergimizin amacı; hastanemizden hizmet alan veya alacak olan tüm okuyucularımızı sağlık konuları hakkında bilgilendirmek, hastalıkların belirtileri, seyri ve olası tedavi yöntemleri hakkında açıklamalar ve uyarılar yapmak, hekimlerimizin bilgilerini ulaştırarak, toplumumuzun koruyucu sağlık hizmetleri konusundaki bilinç seviyesini yükseltmeye çalışmaktır.