Kurumsal

Kurumsal Amacımız


Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/ yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.

 Hastalarımız İçin;
•    Uluslararası sağlık standartlarında hizmet sunmak,
•    Kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla hasta güvenliği sağlamak,
•    Tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek,
•    Tüm sağlık kadromuzca hastalarımızın tedavileri boyunca sevecen, şefkatli yaklaşım sergilemek,
•    Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,
•    Hasta beklentilerini anlamak ve beklentilerin üzerinde hizmet sunmak için sürekli gelişmek,
Çalışanlarımız İçin;
•    Çalışanlarımızın birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,
•    Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir iletişim yönetim politikası izlemek,
•    Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,
•    Çalışanların maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,
•    İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek
•    Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek,
•    Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
•    Gerek kurum içi gerekse kurum dışında sağladığı eğitimler ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini, davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkânı sunmak.
Toplum İçin;
•    Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek, 
•    Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek,
•    Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmek