Koroner Anjiyografi

Koroner Anjiyografi


Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalp ve damar hastalıklarından ölüm, ölüme yol açan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Sonradan oluşan kalp hastalıklarının en sık nedenlerinden birisi, kalbi besleyen kan damarlarının damar sertliği gelişmesi nedeniyle tıkanmasıdır. Kalp damarlarının tıkanması ya da ciddi oranda daralması sonucu kalp kasına yeterli kan gidememekte, kalp kası oksijensiz kalmakta ve kalp krizi oluşmaktadır. Kalp damar hastalıklarından ölen hastaların üçte biri hiçbir işaret olmadan, ilk belirtisi olan kalp krizi ile kaybedilmektedir. Hareketsiz ve stresli hayat tarzı, beslenme alışkanlıklarında değişiklikler son yıllarda koroner arter hastalıklarının görülme oranını daha da artırmıştır.

 

Koroner BT Anjiyografi Nedir? 
Kalbi besleyen koroner arterlerin değerlendirilmesi için kullanılan bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemidir. 
Kimlere BT Koroner Anjiyografi Yapılmalıdır? 
Yüksek risk faktörü taşıyan tüm hastalara, BT koroner anjiyografi yapılmalıdır.

·  Birinci derece akrabalarında erken yaşta kalp-damar hastalığı hikayesi olanlar

·  Sigara içenler

·  Diyabet hastaları

·  Yüksek tansiyon hastaları

·  Obezite hastaları

. Yüksek kolestrol ve yüksek trigliserit oranına sahip olanlar

İnceleme Nasıl Yapılır? 
Hasta, BT inceleme masasına sırt üstü yatar. İnceleme başlamadan önce hastalarda koroner damarlarda genişleme sağlayarak daha iyi görüntüleme yapılması amacı ile dilaltı nitrogliserin tablet verilir. Ön kol toplar damarından kontrast madde verilerek bir nefes tutumu süresi içerisinde çekim yapılmaktadır. Çekim süresi ortalama 6-9 saniyedir. Tüm işlem 15-20 dakika içerisinde bitmekte ve hasta günlük yaşamına dönebilmektedir. 

Kontrast Madde Nedir? 
Diğer tomografi incelemelerinde de sıklıkla kullanılan, damarların x-ışını altında görüntülenmesini sağlayan damar yolu ile verilen ilaçtır. Kateterli kalp anjiyografisinde de aynı ilaç kullanılmaktadır.

Kontrast Maddelerin Yan Etkileri Var mıdır?

Kontrast madde verildikten sonra çok kısa süreli tüm vücutta sıcaklık (ateş basma) hissi, ağızda metalik tat, idrar kaçırıyormuş hissi olabilir. Tüm bunlar saniyeler içerisinde geçer. Kontrast maddelerin bulantı, kaşıntı, kusma gibi yan etkileri yanında nadiren alerji riski de olabilmektedir. Böbrek hastalığı şüphesi olanlarda, diyabetik hastalarda, ileri yaştaki hastalarda önce böbrek fonksiyonlarını gösteren kreatinin düzeyine bakılmakta ve bunun sonucuna göre çekim yapılmaktadır.

Bu İncelemeyle Hangi Bilgiler Toplanır? 
Kalp kasını besleyen koroner arterlerde damar sertleşmesine yol açan plak birikimi değerlendirilir. Koroner arterlerde plak birikimleri görülürse yol açtıkları darlığın miktarı tespit edilerek tedavi gerekliliği ve tedavi yönteminin belirlenmesine katkı sağlar. Ayrıca kalp kası, kalp kapakçıkları, aort ve pulmoner arterler de olası hastalıklar yönünden değerlendirilir. 
BT koroner anjiyografi koroner stentlerin açık olup olmadığını değerlendirmede de etkili bir yöntemdir. By-pass geçirmiş hastalarda greft damarların açıklığı BT koroner anjiyografiyle yüksek doğrulukta değerlendirilebilir.