Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Nöroşirürjide çocuk ve erişkinlerdeki sinir sistemi hastalıklarının tanısı, cerrahi ve tıbbi tedavisi sağlanır. Ankara'da bulunan Nöroşirurji Anabilim Dalı birlikte yürütülen deneysel araştırmalar ile düzenli olarak bilimsel literatüre katkıda bulunmaktadır.

 

Kliniğimizin ilgi ve tedavi kapsamındaki konular şunlardır

  • Bel, boyun ve sırt ağrıları. Bu tür şikayetlere yol açan hastalıkların tanıları modern görüntüleme yöntemleri (Manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, anjiografi) kullanılarak konulmaktadır.
  • Beynin iyi ve kötü huylu tümör ve kistleri
  • Beyin damar hastalıkları (anevrizma, arteriovenöz malformasyon), damar tıkanıklıkları (karotid arter hastalıkları)
  • Beyin omurilik sıvısı dolaşım bozuklukları (hidrosefali)
  • Beyin ve omurilik hastalıklarında tanı amaçlı biyopsi (Stereotaksik biyopsi olarak bilinen bilgisayar yardımı ile hastalıklı bölge hedeflenmesi)
  • Burun yolu ile hipofiz tümörlerine girişim (Endoskopik transnasal transsfenoidal cerrahi)
  • Doğumsal beyin ve omurilik hastalıkları (belde kese, tüylenme, başta büyüme-hidrosefali ve benzeri hastalıklar)
  • El, kol ve bacaklarda sinirlere ait rahatsızlıklar (karpal tünel gibi,sinir kesileri )
  • Beyin ve omurilik yaralanmaları (travma)
  • Bel fıtığı ve boyun fıtığı rahatsızlıkları ile çeşitli sebeplerden dolayı (travma, tümör ve kemik erimesi vb.) ortaya çıkan boyun, sırt ve bel bölgesine ait omurga kırıkları.