Çocuk Cerrahisi

Çocuklar’ın büyüklerin bir kopyası olduğu düşünülürdü. 
Oysa büyüklerden çok farkları olduğunu bilim ortaya çıkarmış bulunuyor. 
Hastalıkları da farklıdır. Örneğin; bazı kanser türlerine çocuklarda çok nadir rastlanır veya hiç rastlanmaz. 
Çocukların Cerrahi Hastalıklarının tanı ve tedavisi de farklı gözle yaklaşmayı, çocuğun gelişimini, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne almayı gerektirir. 
Bu konuda eğitim ve deneyimli hekimler Çocuk Cerrahları olarak anılırlar. 

 

Başkent Üniversitesi Hastanesi Konya Çocuk Cerrahisi Kliniğindeki faaliyetlerimiz:

 • Günübirlik Cerrahi: 
  Kasık fıtığı, kordon kisti, hidrosel, inmemiş testis ve hipospadias (distal tip) vb. gibi hastalıkların ameliyatları, hastalar hastanede yatırılmaksızın, günübirlik ameliyat uygulaması şeklinde yapılmaktadır. 
  Hastalarımıza poliklinikte muayene olduktan sonra, ameliyat öncesi gerekli kan tahlilleri yapılmakta, testleri uygun çıkanlara ameliyat randevusu verilmekte; gerekirse diğer meslektaşlarımızla konsultasyon yapılarak ameliyata hazırlanmaktadır. 
  Ameliyat sabahı, aç olarak- su bile içmeden gelen- hastaneye yatan hastalarımız, ameliyat sonrası aynı gün içinde taburcu edilmektedir. 
 • Yenidoğan Cerrahisi: 
  Yenidoğanın soluk borusu, akciğerler, yemek borusu, mide-barsak sistemi, karaciğer-safra yolu, üreme ve idrar yolu ile ilgili doğumsal hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır. 
  Bu hastalıklardan akciğerlerde yer kaplayan, soluk borusuna baskı uygulayan kistik veya solid oluşumlar, yemek borusunun tam gelişmediği özefagus tıkanıklığı(atrezisi), barsakların bir bölümünün gelişmediği oniki parmak barsağı ve diğer barsak tıkanıklıkları, makatın kapalı olduğu anüs ve rektum hastalıkları, karın duvarında göbeğin yanındaki bir delikten barsakların karın dışına çıkması olarak tarif edebileceğimiz "gastroşizis" ve omfalosel olguları, mide çıkımının daralmasına bağlı ciddi kusmalar ile kendini gösteren pilor stenozu, yenidoğanın tümoral hastalıkları sıkça görülenleridir.
 • Çocuk Cerrahisinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri olarak 
  Laparoskopik girişimler, 
  Endoskopik girişimler, 
  Özofagoskopi, 
  Rektosigmoidoskopi, 
  Rektoskopi, 
  Anoskopi 
  Sisitoskopi, 
  Üreteroskopi 
  Bronkoskopi 
  gibi girişimler yapılabilmektedir.
 • Diğer Sistemlerin Cerrahileri: 
  Solunum sistemi: 
  Solunum yollarına yabancı cisim kaçması, ampiyem, edinsel ve sonradan gelişmiş akciğer genişlemeleri (lober amfizem), kist ve kitlelerinin tedavisi, 
  Mide-barsak ve sindirim sistemi: 
  Gastro-özefajiyal reflü, mide çıkımı tıkanıklıkları, konjenital aganglionik megakolon (Hirschsprung Hastalığı), anorektal malformasyonlar gibi mide barsak sistemini hastalıklarının, barsak tıkanıklıklarının, pankreas bezi kitlelerinin tedavisi, 
  Karaciğer ve safra yolları: 
  Safra kesesi taşları ve iltihaplarının (kolesistit), safra atımını engelleyen safra yollarının doğumsal yokluğu veya balonlaşmasının (biliyer atrezi, koledok kistleri), karaciğerin kistleri, ağız ve anüsten kanamalar yapan ekstrahepatik portal hipertansiyonun ameliyatla tedavisi, 
  Ürogenital sistem: 
  Doğumsal ve edinsel gelişmiş böbrek, idrar yolları, (böbrek kistleri, böbrek-idrar yolları birleşim yeri darlıklarının, idrar yollarının idrar torbasına açılım yeri bozukluklarının, çift idrar toplayıcı sistemlerinin, idrar torbasından böbreklere idrar kaçmasının tedavisi), ve idrar torbası hastalıklarının (ekstrofi vezika, epispadias) ve çalışma bozukluklarının tedavisi yapılmaktadır. 
  Kliniğimizde 1 Profesör ve bir Öğretim Görevlisi Çocuk Cerrahı çalışmakta; İhtiyaç halinde, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesindeki öğretim üyelerinin de katkılarıyla tedaviler gerçekleştirilmektedir.