Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Baglı Bilim Dalları

  • Çocuk Kardiyoloji B. D.
  • Çocuk Nefroloji B. D.
  • Yenidoğan B. D.
  • Çocuk Allerjisi B. D.
  • Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi B. D.

Ülkemizde olduğu gibi genç ve çocuk nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerde çocuk sağlığı ile ilgili sorunlar ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar sağlık sisteminin tüm basamaklarında büyük öneme sahiptir. Çocuk sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi için yapılan çalışmalar ailelerin ve dolayısı ile toplum sağlığının iyileşmesi ve toplumsal gelişiminin sağlanması için de en önemli araçlardan birisidir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları çok geniş ve kendi içinde bazı farklılıklar gösteren bir hizmet alanı olarak değerlendirilebilir. Hem ilk basamak sağlık hizmetleri içinde çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Ayrıca genetik ve metabolik hastalıklar gibi daha karmaşık sorunların tanımlanması ve araştırılması düzeyinde üniversitelerde de çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında genel pediatri, çocuk acil, yenidoğan, pediatrik kardiyoloji, pediatrik hematoloji, pediatrik nefroloji, pediatrik onkoloji, pediatrik nöroloji, pediatrik allerji, pediatrik endokrinoloji, pediatrik genetik bölümleri oluşturularak multidisipliner bir yaklaşımla hizmet sürdürülmektedir. Anabilim Dalımız çocuk sağlığı ile ilgili hizmet ve araştırma görevlerini yalnız Ankara merkezinde ki hastanede değil, İstanbul, Adana, Konya, Alanya gibi diğer büyük illerimizde bulunan Uygulama ve Araştırma Hastaneleri ile birlikte gerçekleştirmektedir. Poliklinikler düzeyinde verilen ilk basamak hizmeti dışında, çok hızlı bir ilerleme ile ve sürekli değişim gösteren tıp biliminin izlenmesi, ülkemiz koşullarına göre uygulanması ve bilimsel araştırmalar ile evrensel bilime katkının sağlanması doğrultusunda da planlı çalışmalar sürdürülmektedir.