Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, temel olarak hareket sistemi hastalıklarının tanı, konservatif tedavi ve rehabilitasyonuyla uğraşan, ayrıca tüm diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği olan kişilerin, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak, bağımlılıklarını azaltmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yataklı ve yataksız kurumlarda rehabilitasyon uygulayan tıp dalıdır. Bu kapsamda; her yaştan hastada, fiziksel tıp modaliteleri, medikal ve manupülatif tedavileri kullanarak ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma ve bağımlılığa yol açan tüm romatizmal, nörolojik, ortopedik, kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavisi ile uğraşır. Ondokuzuncu yüzyıl sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında fizik tedavi, balneoterapi ve mekanoterapi sakatlıkların tedavi yöntemleri olarak ortaya çıkmıştır. Önceleri ’Fizik Tedavi’ olarak anılan bilim dalı, daha sonra ’Fiziksel Tıp’ ve özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrasında ’Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon’ adını almıştır. 1937 yılında ’American Board of Physical Medicine and Rehabilitation’ kurulmuş ve 1947 yılında ’American Medical Association’ tarafından resmi olarak uzmanlık eğitimi veren bilim dalı olarak tanınmıştır. Özellikle ikinci Dünya Savaşı ve sonrasında Avrupa ülkeleri ve ABD’de FTR uygulamaları daha modern ve kapsamlı biçimi ile uygulama alanı bulmuştur. FTR alanında kurulan ilk uluslararası dernek ’International Federation of Physical Medicine and Rehabilitation’ dır ve ilk uluslararası kongre 1952 yılında Londra’da gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde FTR ile ilgili ilk klinik organizasyon 1927 yılında Bursa Askeri Hastanesinin fizik tedavi ve kaplıca merkezine dönüştürülmesi ile gerçekleşmiştir. İlk akademik birim ise 1945 yılında Ankara Tıp Fakültesinde kurulan Fizik Tedavi kürsüsüdür. İlk Ulusal kongre 1967 yılında düzenlenmiştir. 1981 yılında YÖK tarafından Üniversite Hastanelerindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kürsülerinin adları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2003 yılında Prof. Dr. Rıdvan ÖZKER Başkanlığında kurulmuştur.