Genel Cerrahi

’Haberal Eğitim Vakfı’ ile ’Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’nın ortak girişimleri sonucu 1993 yılında Başkent Üniversitesi kuruldu. Tıp Fakültesi, üniversitenin ilk kurulan fakültelerinden biri oldu ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı da 1993 yılında fakültenin kuruluşu ile birlikte faaliyetine başladı. Tıp Fakültesi ilk kurulduğu zaman sadece Tıpta uzmanlık eğitimi vermeye başladı. Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’nın Bahçelievler Ankara’daki hastanesinde çalışmalarına başlayan Tıp Fakültesi bünyesinde Genel Cerrahi Anabilim Dalı da faaliyete geçti. Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Nevzat Bilgin önderliğinde kurulan Anabilim dalının ilk bölüm başkanı Dr. Bilgin oldu. İlk araştırma görevlisi 1994 yılında göreve başladı. 1999 yılında ilk uzmanımız eğitimini tamamladı ve 2008 Ekim başına kadar 16 uzman yetiştirilmiş oldu. Anabilim Dalımız çalışmalarını hem genel cerrahi hem de böbrek ve karaciğer transplantasyonu konularında yoğunlaştırmıştır. Anabilim Dalı bünyesinde transplantasyon konusunda değişik sürelerde yurt dışından (Azerbeycan, Sudan, Ürdün ve Pakistan) ve yurt içi değişik üniversitelerden (Karadeniz Teknik, Tokat ve Harran Üniversiteleri) öğretim görevlileri gözlemci olarak çalışmıştır. Başkent Üniversitesi 1993 yılında İzmir, 1995 yılında Adana, 2000 yılında Alanya, 2003 yılında Konya ve 2007 yılında da İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezlerini faaliyete geçirmiştir. Bu merkezlerdeki Genel Cerrahi bölümleri de açıldıkları günden itibaren Genel Cerrahi Anabilim Dalına bağlı olarak çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında sadece Ankara Hastanesinde 351 Genel Cerrahi ameliyatı yapılmışken 2006 yılında Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde toplam 7500 üzerinde genel cerrahi ameliyatı yapılmıştır. Bu ameliyatlar içinde karaciğer ve böbrek transplantasyonları (hem canlı hem kadavra donörlerden, erişkin ve pediatrik yaş grubu hastalarda), hepatopankreatobiliyer, kolorektal, gastrointestinal, meme, endokrin ve fıtık cerrahisi yanında, yanık, laparoskopik surrenal, kolon, mide ve fıtık ameliyatları ile minimal invazif paratiroid cerrahisi de yer almaktadır. Genel Cerrahi Anabilim dalında toplam 5 profesör, 6 doçent, 4 yardımcı doçent ve 13 uzman görev yapmaktadır. Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1990 yılında kurulan Türkiye Organ Nakli Derneği ile 2000 yılında kurulan Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği’nin iki yılda bir düzenli olarak hazırladığı uluslar arası kongrelerde ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite Rektörümüz ve Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın Uluslararası Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries)’nin 2006-2008 döneminde başkanlık yapması bir gurur kaynağı olmuştur.