Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

PATOLOJİ  NEDİR?  İLGİ ALANI   NEDİR?

      Patoloji  hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin çıplak gözle veya mercekle tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir.  Patoloji yalnız insan değil hayvan ve bitkilerin de hastalık hallerini inceler. Patolojiyle uğraşan kişilere Patolog denir.

 

        Patolojinin başlıca hedefi hastalıkları 4 yönden incelemektir:

  1. Etyoloji:  Hastalıkların başlangıcı
  2. Patogenez:  Hastalığın oluş mekanizması
  3. Morfolojik değişiklikler: İlgili hücre, doku ve organlardaki yapısal bozukluklar
  4. Klinik önem:  Hastalığın klinik açıdan önemli

        Patolojide hangi örnekleri incelenir?

        Vücuttan biyopsiyle alınan küçük dokular veya ameliyatla çıkartılan organlar, idrar ve balgam gibi vücut sıvıları, tiroid, meme, lenf düğümü gibi yüzeysel organla dokulardan alınan sıvılar, vajina ve rahim ağzından alınan örnekler incelenir.
        İncelenen vücut sıvıları için uzmanlar ‘sitoloji’, dokular içinse ‘biyopsi’ raporu düzenler. Bunlar dışında hastanın neden ve nasıl öldüğüne yanıt bulmak üzere yapılan otopsiler için düzenlenen raporlar var. Otopsi, adli vakalarda uygulanır.