Radyoloji

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Bölümü gerek poliklinik, gerekse yatan hastalara hizmet vermekte olup hastaların tanı koymaya yönelik tetkik işlemleri oldukça kısa bir süre içerisinde, görevinde deneyimli öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Radyolojik yöntemler aracılığı ile hastalara erken tanı konulması sağlanarak tedavilerinin hızlandırılması konusunda diğer hekimlere büyük destek verilmektedir. 
Radyoloji departmanımızda bir adet 1.5 T MR cihazı, 1 adet multidedektör BT, 1 adet anjiografi (DSA), 3 adet ultrasonografi, 1 adet dijitalize direk grafi ve mamografi, kemik dansitometri, 1 adet floroskopi cihazı mevcuttur. Haftanın bir günü bebek ve çoçuk hastalara, kapalı alan korkusu olduğu için özellikle MR'a giremeyen hastalara anestezi altında uygun sedasyon sağlanarak MR ve BT çekimi yapılmaktadır