Prof. Dr. Özgül TOPAL

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Özgül TOPAL

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

0 332 257 06 06


Eğitim


      1999 - 2005

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

     
      1993 - 1999

Hacettepe Üniversitesi, Ankara

     

Deneyim


      2013

International Visiting Scholar in the department of otolaryngology, University of Pittsburgh, United States of America.

     
      2012

Doçent Dr; Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, KBB

     
      2009

Yardımcı Doçent Dr; Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, KBB

     
      2005

Uzman Dr; Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi  Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, KBB

     
      1999 - 2005

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Araştırma Görevlisi

     

Uzmanlık Alanları


     

Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

     

Bilimsel Yayınlar


     

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Topal, O., T. Yılmaz ve O. Öğretmenoğlu, “Giant malignant peripheral nerve sheath tumor of the neck in a patient with Neurofibromatosis-1: a case report”, Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 68(11), 1465-1467 (2004).

 

A2. Erbek, S.S., S. Erbek, S. Yılmaz, O. Topal, E. Yucel ve L.N. Ozluoglu, “Cochleovestibular dysfunction in ankylosing spondylitis”, Audiol Neurotol, 11(5), 294-300 (2006).

 

A3. Erbek, S.H., S.S. Erbek, I. Yilmaz, O. Topal, N. Ozgirgin, L.N. Ozluoglu ve F. Alehan, “Vertigo in childhood: A clinical experience”, Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 70(9),1547-1554 (2006).

 

A4. Erbek, S.S., S. Erbek, O. Topal ve O. Cakmak, “The role of allergy in the severity of nasal polyposis”, Am J Rhinol 21(6), 686-690 (2007).

 

A5. Topal, O., S.S. Erbek ve S. Erbek, “Schwannoma of the external auditory canal: a case report”, Head Face Med,15; 3-6 (2007).

 

A6. Topal, O., S.S. Erbek, H. Kiyici ve O. Cakmak, “Expression of metalloproteinases MMP-2 and MMP-9 in antrochoanal polyps”, Am J Rhinol, 22(4), 339-342 (2008).

 

A7. Topal, O., S.S. Erbek, S. Erbek ve L.N. Ozluoglu, “Subjective pulsatile tinnitus associated with extensive pneumatization of temporal bone”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 265(1), 123-125 (2008).


 

A8. Topal, O., “Vestibular evoked myogenic potentials of  haemodialysed patients with end stage renal disease”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 265(9), 1139 (2008).

 

A9. Erbek, S.S., H. Erinanc, S. Erbek, O. Topal ve H. Kiyici, “Expression of a disintegrin and metalloproteinase 33 protein in nasal polyposis: an immunohistochemical study”, Am J Rhinol Allergy, 24(3), 79-82 (2010).


 

A10. Guner, S.N., C. Gokcen, B. Gokturk ve O. Topal, “Haloperidol: a possible medication for the treatment of exacerbation of intractable psychogenic sneezing”, Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 74(10), 1196-1198 (2010).


 

A11. Topal, O., S.B. Celik, S. Erbek ve S.S. Erbek, “Risk of nasal septal perforation following septoplasty in patients with allergic rhinitis”, Eur Arch Otorhinolaryngol, 268(2), 231-233 (2011).

 

A12. Topal, O., H. Erinanc, C. Ozer, E.T. Canpolat, S.B. Celik ve S.S. Erbek, “Expression of a disintegrin and metalloproteinase-33 protein in squamose cell carcinoma of the larynx”, J Laryngol Otol, 126(5), 511-5 (2012).

 

A13. Topal, O., S. Kulaksızoğlu, SS. Erbek, “Oxidative stress and nasal polyposis: Does it affect the severity of the disease?”, Am J Rhinol Allergy, 28:e1-e4 (2014).

 

A14. Koktekir BE., A. Karalezli, O. Topal, S. Erbek, “ Strabismus secondary to frontal sinus mucocele associated with nasal polyposis.”, J Craniofac Surg, 23(4), e340-e341 (2012).

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Topal, O. ve M.U. Akyol, “Effects of adenoidectomy and adenotonsillectomy on quality of voice”, XVIII. International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies World Congress, Rome, Italy, 25-30 June 2005.

 

B2.  Erbek, S.S., S. Erbek, O. Topal ve O. Cakmak, “The role of allergy in the severity of nasal polyposis”, Vth Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Edirne, Turkey, 7-10 September 2006.

 

 

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1.  Saraç, S., Ö. Topal, G.K. Saylam, T. Yılmaz, L. Sennaroğlu, K. Ayas, E. Turan ve B. Gürsel, “Fasial paralizilerin cerrahi tedavisi ve sonuçları”, PTT Hastanesi Tıp Derg, 25(1), 30-33 (2003).

 

C2.  Erbek, S.S., E. Hızal, S. Erbek ve Ö. Topal, “Açık  rinoplastide otojen kıkırdak greftler: klinik deneyimimiz”, KBB Forum, 6(4), 122-126 (2007).

 

C3.  Erbek, S.S., Ö. Topal, S. Erbek ve Ö. Çakmak, “Polipli veya polipsiz kronik rinosinüzitli olgularda mantar alerjisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 18(3), 153-156 (2008).

 

C4.  Topal, Ö., S.S. Erbek, S. Erbek ve Ö. Çakmak, “Konya yöresinde yaşayan perennial alerjik rinitli hastalarda epidemiyolojik özellikler, alerjen dağılımı ve semptom ciddiyeti”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg,  18(4), 227-231 (2008).

 

C5.  Topal, Ö., N. Alataş, S. Erbek, S.S. Erbek ve E. Tosun, “Tekrarlayan reaktif lenfadenopatili bir olguda Castleman Hastalığı”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 18(3), 377-380 (2008).


 

C6.  Karalezli, A., M. Borozan, Ö. Topal, S. Erbek ve Y.A. Akova, “Endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi ve bikanaliküler silikon tüp entübasyonu”, Selçuk Tıp Derg, 25(2), 82-86 (2009).


 

C7.  Topal, Ö., S. Erbek ve D.İ. Ele, “Larinkste inflamatuar myofibroblastik tümör”, KBB BBC Derg, 18(1), 17-20 (2010).

 

C8.  Erbek, S.S., Ö. Topal, B. Çelik ve S. Erbek, “Nazal polipozis ve aspirin intoleransı”, KBB-Forum, 9(3), (2010).

 

C9.  Topal, Ö., K. Akman ve S. Erbek, “Boyunda dev schwannom”, Selçuk Tıp Derg, 26(3), 103-105 (2010).


 

C10. Işık, K., Ö. Topal ve H. Gülbahçe, “Mesiodense bağlı olarak tonsillektomi sırasında diş avülsiyonu”, Türkiye Klinikleri J Dental Sci, 17(1), 83-86 (2011).


 

C11. Topal, Ö., H. Erinanç, Ş.B. Çelik ve S.S. Erbek, “Maksiller sinüste kavernöz hemanjiom: bir olgu sunumu”, KBB BBC Derg, 19(3),156-9 (2011).

 

C12. Topal, Ö., S. Erbek, H. Erinanç ve Ş.B. Çelik, “Etmoid sinüste fibröz displazi: olgu sunumu”, KBB BBC Derg, 19(2), 98-101 (2011).

 

C13. Çelik, Ş.B., Ö. Topal, E. Aydın ve K. Işık, “Temporomandibüler eklem disfonksiyonlarında klinik ve radyolojik korelasyon”, KBB BBC Derg, 19(1), 6-13 (2011).

 

C14. Topal, Ö., A. Karalezli, M. Borazan, Ş.B. Çelik, S. Erbek ve L.N. Özlüoğlu, “Atipik Cogan Sendromu: olgu sunumu”, TORL Arşivi, 51:30-3 (2013).

 

C15. Çelik, Ş.B., Ö. Topal, H Kıyıcı, “Kronik servikal lenfadenopati ile seyreden Castleman Hastalığı.”, TORL Arşivi, 49(1), 18-21 (2011).

 

C16. Topal, Ö., S. Erbek, “Vasküler olmayan pulsatil tinnituslar”, Curr Pract ORL, 8(1), 31-33 (2012).

 

 

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Öğretmenoğlu, O., Ö.T. Yücel, Ö.F. Ünal, Ö. Topal, B. Gürsel, M. Önerci, G. Kılıç ve B. Sözeri, “Paranazal sinüs tümörlerinde klasik ve endoskopik cerrahi”, 26. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-26 Eylül 2001.

 

D2. Çengel, S., Ö. Topal ve U. Akyol, “Efüzyonlu otitis media ve adenoid hipertrofili çocuklarda topikal nasal steroid kullanımının tedavideki rolünün araştırılması”, 28. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 21-26 Mayıs 2005.

 

D3. Yılmaz, S., H.S. Erbek, S.S. Erbek, Ö. Topal, E. Yücel ve L. Özlüoğlu, “Bazı romatizmal hastalıklarda vertigo”, Romatoloji, Konya, Türkiye, 30 Ağustos- 4 Eylül 2005.

 

D4. Erbek, S.S., E. Hızal, S. Erbek ve Ö. Topal, “Açık Rinoplastide Otojen Kıkırdak Greftler: Klinik Deneyimimiz”, 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-31 Mayıs 2007.

 

D5. Erbek, S.S., H. Erinanç, S. Erbek, Ö. Topal ve H. Kıyıcı, “Nazal polipoziste A Disintegrin and Metalloproteinase (ADAM)-33 ptoteininin ekspresyonu: immünhistokimyasal çalışma”, 5. ulusal rinoloji, 5th international consensus conference on nasal polyposis, 2. ventilasyon obstrüksiyonları ve komplikasyonları kongresi, Antalya, Turkey, 28-31 Mayıs 2009.

 

D6. Topal, Ö., Erinanç H., Çelik B. ve Erbek S., “Maksiller sinüste kavernöz hemanjiom”, 5. ulusal rinoloji, 5th international consensus conference on nasal polyposis, 2. ventilasyon obstrüksiyonları ve komplikasyonları kongresi, Antalya, Turkey, 28-31 Mayıs 2009.

 

D7. Topal, Ö., S. Erbek, H. Erinanç ve B. Çelik, “Etmoid sinüste fibröz displazi”, 5. ulusal rinoloji, 5th international consensus conference on nasal polyposis, 2. ventilasyon obstrüksiyonları ve komplikasyonları kongresi, Antalya, Turkey, 28-31 Mayıs 2009.

 

D8. Erbek, S., Ö. Topal ve B. Çelik, “Nazal polipozis ve aspirin intoleransı”, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2009.

 

D9. Topal, Ö., B. Çelik ve S. Erbek, “Allerjik rinit varlığı septoplasti sonrası septum perforasyonu riskini artırır mı?”, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2009.

 

D10. Topal, Ö., K. Akman ve S. Erbek, “Boyunda dev schwannoma-vaka takdimi ve literatür taraması”, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2009.

 

D11. Topal, Ö., S. Kulaksızoğlu ve S.S. Erbek, “Oksidatif stresin nazal polipozis klinik ciddiyeti üzerine etkisi”, 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2011.

 

 

E. Türkçe Kitap Bölümü Yazarlığı:

E1. Saraç, S. ve Ö. Topal: Otoskleroz. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, editör Can Koç, Güneş Kitabevi, ISBN: 975-8531-39-5, Ankara, 2004.