Sağlık Rehberi

Ağrı Polikliniği


Ağrı Tedavisi Nedir?

Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği (IASP) ağrıyı “Gerçek veya potansiyel doku hasarına eşlik eden ya da bu hasar ile tanımlanabilen hoş olmayan duyusal ve duygusal deneyim” olarak tanımlar. Ağrı hem fizyolojik bir duyudur, hem de bu duyuya karşı duygusal bir reaksiyondur. Bu reaksiyonun, nedenden bağımsız olarak uzun süreli olması durumuna “kronik ağrı” denir.  Kronik ağrı, hastanın hareketlerini, çalışabilmesini, uykusunu, öz bakım yeteneklerini ve sosyalleşebilme kapasitesini önemli derecede etkiler. Yeterince tedavi edilmediği ya da edilemediği durumlarda da olumsuz sonuçları şiddetlenerek artar. Bu olumsuz etkiler sadece hastayı ilgilendirmez. Aynı zamanda hasta yakınlarını, sağlık çalışanlarını ve ekonomik boyuta taşındığında ise tüm sağlık sistemini ve ülke ekonomisini ilgilendiren bir hal alır. Bu nedenle, ağrı tedavisinin etkin ve disiplinli bir şekilde bir ekip halinde yapılması önemlidir. Bu ekip gerektiğinde tüm tıbbi branşların katılmasının yanı sıra hasta, hasta yakınları ve sosyal sistemi de içeren büyük bir gruptan oluşur. 

Algoloji (Ağrı Tedavisi) Bilimi Nedir?

Ağrı hastayı hekime götüren en önemli nedendir. Bu nedenle varoluşunun gerekliliği yadsınamaz. Özellikle tanı aşamasında ve tedavinin başarısının belirlenmesinde önemli bir kriterdir. Ancak ağrı, nedeni belli olduktan sonra basit ağrı kesicilerle tedavi edilemeyen bir hastalık haline de dönüşebilir. Bu durumda ağrının tekrar değerlendirilmesi, mekanizmasının ortaya konması, eşlik eden etkenlerin belirlenmesi ve bunların sonucunda ileri düzey ağrı tedavi yöntemlerinin uygulanmasına gereksinim doğmaktadır. Tüm bu araştırma ve uygulamalar günümüzde Algoloji (Ağrı Bilim Dalı) biliminin ortaya çıkmasına ve bir bilim dalı olarak gelişmesine neden olmuştur. Bazı olgularda, hiçbir gösterilebilir doku hasarı olmadan da ağrı hissedilebileceğinden, ağrı tedavisi yapılırken “ağrısı ile hasta ne diyorsa o doğrudur” öngörüsü ile hareket edilir.
Ağrı kliniklerinde, akut veya kronik süreçteki tüm ağrıların tedavileri doğrudan yapılır ve/veya organize edilir. Ağrılar nosiseptif ya da nöropatik özellikte olabileceğinden her iki komponent dikkatle değerlendirilir ve uygun yöntemler seçilir. Tedavi sırasında farklı farmakolojik gruplardan ilaçları içeren tedaviler, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ya da birçok girişimsel tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. 

Algoloji Bilim Dallarında Hangi Ağrı Türleri Tedavi Edilmektedir?

•    Çeşitli hastalıkların bulgusu olarak ya da başlı başına bir hastalık olarak baş ağrıları (Migren, Gerilim Baş Ağrısı, Küme Baş Ağrısı, Boyun Kaynaklı Baş Ağrısı gibi…)
•    Boyun ve Sırt Ağrıları (Boyun fıtığı, Boyun kireçlenmesi, Fibromyalji, Travma ve duruş bozukluğuna bağlı ağrı gibi…)
•    Omuz ve kol ağrıları (Donmuş omuz sendromu, omuz eklem artrozları, artritler, sinir sıkışıklıkları yansıyan ağrılar…)
•    Göğüs, karın ve kasık ağrıları (İlgili bölgede bulunan kas iskelet sistemine bağlı ya da iç organ hastalıklarının yansıyan ağrıları…)
•    Bel ve bacak ağrıları (Bel fıtığı, Faset eklem sendromu, Bel cerrahisi sonrası kronik ağrı, Dejeneratif disk hastalığı, Spinal stenoz, Siyatik sinir sıkışması (Priformis Sendromu), Sakroiliak eklem ağrısı, Omurilik yaralanmasına bağlı ağrı…
•    Kansere veya tedavilerine bağlı ağrılar
•    Yüz ağrıları-nevraljiler (Trigeminal nevralji, Oksipital nevralji… 
•    Romatizmal hastalıklar (Osteoartrit, Romatoid artrit, Gut, Yumuşak doku romatizması, Osteoporoz…)
•    Nöropatik ağrı ve nevraljiler (Zona ve postherpetik nevraljiler, Kompleks bölgesel ağrı sendromu, Diabetik nöropati, İnme sonrası gelişen ağrı, Damar tıkanıklığına bağlı nöropatik ağrı…)

Ağrı Kliniğmizde Uygulanan Başlıca Tedavi Yöntemleri

•    Anesteziyolojik yöntemler (Santral, periferik ve sempatik sinir blokları)
•    Epidural bölge girişimleri (Servikal, torakal, lomber, sakral)
•    Epidural steroid enjeksiyonları, faset eklem enjeksiyonu, implante edilebilirport-pompa sistemleri, nöroliz, radiofrekans uygulamaları, epidurolizis
•    Eklem içi enjeksiyonlar, Tetik nokta enjeksiyonları, 
•    Nöroablasyon uygulamaları (Konvansiyonel veya pulsed radyofrekans uygulamaları)
•    Ozonterapi uygulamaları (Sistemik major-minör, lokal, eklem içi, diğer…)
•    Akupunktur (TCM, Master Tung, Auriküloterapi) 
•    PRP uygulamaları 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı’na bağlı olarak 1998 yılından başlayarak Ağrı Ünitesi şeklinde çalışan birim, 25.8.2009/27292 sayılı resmi gazetede yayınlanan Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği  doğrultusunda  Ankara 6. Algoloji  Programı (P035) adı altında Yan Dal eğitimi yetkisi almış, 21.10.2014'te de YÖK kararı ile Bilim Dalı olmuştur. Ankara dışındaki merkezlerde de Algoloji üniteleri olarak hizmet verilmektedir. Bilim Dalımızda da multidisipliner yaklaşıma özen gösterilerek, her türlü ağrı tedavi modalitesi modern görüntüleme yöntemleri (Ultrasonografi, Floroskopi, Bilgisayarlı tomografi, Manyetik Rezonans…) kullanılarak uygulanabilmektedir.