Satınalma Müdürlüğü

Hakkında


Amaç ve Kapsam


          Başkent Üniversitesinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, iç ve dış her türlü alım-satım, inşaat, onarım ve bakım, kiralama, finansal kiralama, taşıma, proje, etüt, müşavirlik ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun fiyat ve şartlarla, en uygun zamanda serbest piyasa koşulları içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

          Başkent Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik, sağlık ve idari birimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü alım, satım, yapım, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Personellerimiz


Adı Soyadı Görevi Telefon ( 0332 ) Bulunduğu Yer
Cemil SEVİL Bölüm Sorumlusu 257 01 27  Konya Hastanesi
Yahya AKBULUT Birim Sorumlusu 257 06 06 - 3016 Konya Hastanesi
Sabri KAVLA Memur 257 06 06 - 3510 Konya Hastanesi