Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Hastalıkları

Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Hastalıkları


Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Polikliniği

Karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahisi genel cerrahi branşının bir üst uzmanlık alanıdır. Genel cerrahinin çok geniş bir alanı kapsaması, her alandaki bilgi birikiminin büyük boyutlara ulaşması, giderek daha fazla sayıda karmaşık ameliyatların yapılır hale gelmesi birçok spesifik çalışma alanının doğmasına neden olmuştur. Genel cerrahi meme-endokrin, kolorektal, gastrointestinal cerrahi, vasküler, hepatopankreatobilier (karaciğer, safrayolları, pankreas) cerrahi alt branşlarına ayrılmıştır.

Genel cerrahi eğitiminin üzerine bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen cerrahlar bu konularda deneyimli merkezlerde belirli süreler çalışarak bilgi ve becerilerini belli bir alanda yoğunlaştırmaktadırlar. Ülkemizde de sınırlı sayıda merkezde genel cerrahi klinikleri alt branşlara ayrılmışlardır.

Karaciğer, Safra Kesesi, Pankreas Cerrahisinin Uğraş Alanındaki Hastalıklar:

 • Karaciğer Kanseri
 • Karaciğer Sirozu
 • Hemanjiom
 • Adenom
 • Fokal Noduler Hiperplazi
 • Kist Hidatik
 • Karaciğer Kistleri
 • Karaciğer Apseleri
 • Safra Kesesi Taşları
 • Safra Yolu Taşları
 • Safra Yolu Kanserleri
 • Safra Yolu Darlıkları
 • Safra Kesesi Kanseri
 • Klatskin Tümörü
 • Tıkanma Sarılıkları
 • Pankreas Kanseri
 • Akut Pankreatit
 • Pankreas Psuedokistleri
 • Pankreas Kistleri