Gastroenteroloji

 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi Gastroenteroloji Bölümü Endoskopi Ünitesinde tanı ve tedavi amaçlı olarak yapılan üst ve alt gastrointestinal sistem tetkikleri, ileri teknoloji ürünü olan videoendoskopik sistemle yapılmaktadır. Kliniğimizde birçok mide, bağırsak, pankreas ve karaciğer hastalıkları cerrahi tedaviye gerek kalmaksızın endoskopik olarak tedavi edilmektedir. Diagnostik ve terapötik endoskopi, kolonoskopi tetkikleri hastalar monitörize edilerek ve hasta tarafından tercih edilirse sedasyon ile gerçekleştirilmektedir. Üst ve alt gastrointestinal sistem kanamalarında hızlı endoskopik müdahele ve tedavi yapılmaktadır.

Pankreas ve safra yolu hastalıkları; kronik pankreatit, safra yolu taşları ve darlıklarına yönelik tanı ve tedavinin yapıldığı ERCP işlemi ve beslenme problemi olan kronik hastalarda mideye endoskopik olarak beslenme tüpü yerleştirilmesi (PEG) ünitemizde yapılan işlemlerdendir. Mide ve barsak poliplerinin çıkarılması, özofagus varisleri ve hemoroidlere band ligasyon tedavisi, kanamalarda elektrokoagülasyon, sklerozan tedavi gibi işlemler de ünitemizde uygulanmaktadır. İnflamatuar bağırsak hastalıkları; Crohn hastalığı, ülseratif kolit hastalığının güncel tıbbi tedavisi; karaciğer biyopsisi, viral ve diğer sebeplerle oluşan hepatitlerin ve kronik karaciğer hastalarının tanı ve tedavileri ile karaciğer transplantasyonu gereken son dönem karaciğer sirozu hastalarının kadavradan ve canlı vericilerinden transplantasyon için hazırlıkları deneyimli uzman kadromuz tarafından bölümümüzce yapılmaktadır.