Doç. Dr. A.Gülhan KANAT ÜNLER

Gastroenteroloji

Doç. Dr. A.Gülhan KANAT ÜNLER

Gastroenteroloji


0 332 257 06 06


Eğitim


      2010 - 2012

İskenderun Devlet Hastanesi (Devlet Hiz. Yük.)

     
      2005 - 2010

Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı (Yan Dal İhtisası)

     
      2000 - 2005

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

     
      1993 - 1999

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

Deneyim


      2013

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü

     
      2010 - 2012

İskenderun Devlet Hastanesi

     
      2005 - 2010

Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

     
      2000 - 2005

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

     

Üyelikler


     
 1. Türk Gastroenteroloji Derneği
 2. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
     

Bilimsel Yayınlar


     

 ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Unler GK, Gokturk HS, Toprak E, Erinanc OH, Korkmaz H.Does the Presence of Endometrial Polyp Predict Colorectal Polyp?Am J Med Sci. 2016; 351(2):129-32. 

 

 

A2 Unler GK, Teke Ozgur G, Gokturk HS, Karakoca A, Erinanc OH.A Comparison of Five Different Treatment Regimens as the First-Line Treatment of Helicobacter pylori in Turkey.

Helicobacter. 2015 Dec 1

 

 

A3. Unler GK, Ozgur GT, Gokturk HS, Durukan E, Erhamamci S.Does the urea breath test predict eradication of Helicobacter pylori infection?Acta Gastroenterol Belg. 2016 Jan-Mar;79(1):3-7.

 

A4.Ünler GK, Teke Özgür G, Göktürk HS, Korkmaz H, Erinanç ÖH.Is there any association between colonic polyps and gastric intestinal metaplasia?

Turk J Gastroenterol. 2016 May;27(3):221-6. 

 

A5.Unler GK, Gokturk HS, Dogan R, Kivane T, Karakoca A.Conscious sedation : clues for diagnosing obstructive sleep apnea syndrome.

Acta Gastroenterol Belg. 2016 Jul-Sep;79(3):289-293.

 

A6. Korkmaz H, Unler GK, Gokturk HS, Schmidt WE, Kebapcilar L.Noninvasive estimation of disease activity and liver fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease using anthropometric and biochemical characteristics, including insulin, insulin resistance, and 13C-methionine breath test.

Eur J Gastroenterol Hepatol. 2015 ;27(10):1137-43. 

 

A7. Gullu H, Caliskan M, Caliskan Z, Unler GK, Ermisler E, Ciftci O, Guven A, Muderrisoglu H.Coronary Microvascular function, Peripheral Endothelial Function and Carotid IMT in beta-thalassemia minor.

Thromb Res. 2013 ;131(6):e247-52

 

A8. Duran C, Gokturk HS, Kulaksizoglu M, Bakdik S, Unler GK, Erbayrak M, Ozkaya G, Pamuk BO, Gonen MS.Frequency of Thyroid Nodules among Patients with Colonic Polyps.Gastroenterol Res Pract. 2012;2012:178570.

 

 

A9. Gokturk HS, Demir M, Unler GK, Erbayrak M, Sakalli M, Yilmaz U.Does long-term aspirin use have any effect on Helicobacter pylori eradication?Am J Med Sci. 2011 ;342(1):15-9. 

 

A10. Ozturk NA, Gokturk HS, Demir M, Unler GK, Gur G, Yilmaz U.Efficacy and safety of sodium phosphate for colon cleansing in type 2 diabetes mellitus.South Med J. 2010 ;103(11):1097-102.

 

 

A11. Gokturk HS, Demir M, Ozturk NA, Unler GK, Kulaksizoglu S, Kozanoglu I, Serin E, Yilmaz U.The role of ascitic fluid viscosity in the differential diagnosis of ascites.Can J Gastroenterol. 2010 ;24(4):255-9.

 

A12. Gokturk HS, Demir M, Ozturk NA, Unler GK, Kulaksizoglu S, Kozanoglu I, Serin E, Yilmaz U.Plasma viscosity changes in patients with liver cirrhosis.

South Med J. 2009;102(10):1013-8. 

 

 

A13.Ozturk NA, Gokturk HS, Demir M, Erdogan D, Unler GK, Gur G, Yilmaz U.The effect of autonomous neuropathy on bowel preparation in type 2 diabetes mellitus.

Int J Colorectal Dis. 2009 Dec;24(12):1407-12

 

A14. Tunc R, Caglayan-Tunc A, Kisakol G, Unler GK, Hidayetoglu T, Yazici H.

Intraobserver and interobserver agreements of leg circumference measurements by tape measure based on 3 reference points.

Angiology. 2007;58(5):593-6.

 

A15. Caliskan M, Gullu H, Yilmaz S, Erdogan D, Unler GK, Ciftci O, Topcu S, Kayhan Z, Yucel E, Muderrisoglu H.Impaired coronary microvascular function in familial Mediterranean fever.Atherosclerosis. 2007 ;195(2):e161-7

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan vaka sunumları:

Ozgur GT, Akdogan MV, Unler GK, Gokturk HS.A rare cause of acute Dysphagia: abscess of the base of the tongue.Case Rep Gastrointest Med. 2015;2015:431738

 

 

Cicek T, Gokturk HS, Unler GK.Acute hepatocellular drug induced liver injury probably by alfuzosin.Case Rep Urol. 2015;2015:101062.

 

 

Özçımen EE, Uçkuyu A, Unler GK, Göktürk HS, Yilmaz U.Unusal presentation of liver dysfunction in the later stages of pregnancy.Turk J Gastroenterol. 2010 Sep;21(3):327-9.

 

Gulsum Teke Ozgur, Gulhan Kanat Unler, Cemile Ruşina Dogan and Huseyin Savas Gokturk Pulmonary Sequestration Presenting with Recurrent Abdominal Pain British Journal of Medicine & Medical Research. 2015;6(12): 1186-1189.

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Huseyin Savas Gokturk,Mehmet Demir,Nevin Akcaer Ozturk,Gulhan Kanat Unler;İlknur Kozanoğlu,Ender Serin,Uğur Yılmaz.Plasma viscosity changes in patients with liver cirrhosis44th Annual Meeting of the European Association fort he Study of the liver;Copenhagen,Denmark; April22-26,2009.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Hale Turan, Kıvanc Şerefhanoğlu,Gulhan Kanat-Unler, Hande Arslan. Konya İlinde Kan Donorlerinde HBsAg ve Anti-HCV Seroprevalansı ve Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi. Klimik Dergisi 2011; 24(1): 36-9

D2.  Ayşe Gülhan Kanat Ünler , Şamil Ecirli. 1996-2003 Yılları Arasında Yatırılarak Tetkik Edilen 539 Anemili Hastanın Değerlendirilmesi. Selçuk Tıp Derg 2015;31(3): 109-1 12

D3.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan vaka sunumları:

 

Gökçen Çoban, Bilal Egemen Çifçi, Savaş Göktürk, Ayşe Gülhan Kanat Ünler, Erkan Yıldırım Nadir Görülen Bir Duodenum Obstrüksiyonu Nedeni: İntramural Hematom. Cukurova Medical Journal 2014; 39 (3):650-653.

 
   

Hale Turan, Bahriye Horasanlı, Kıvanç Şerefhanoğlu, Gülhan Kanat Ünler, Funda Timurkaynak, Hande Arslan.Metranidazol Tedavisine Bağlı Periferik Nöropati. ANKEM Derg 2007;21(2):98-100.

 

Seval Erhamamcı Günel, Ayşe Gülhan Kant Ünler, Ayşe Aktaş. Gallium-67 Scintigraphy

in a Case of Tuberculous Peritonitis. Turk J Nucl Med 2010;19(1):36-40.

 

 

 

 Gülhan Kanat Ünler, Gülsüm Teke Özgür, Özgür Hilal Erinanç, Hüseyin Savaş GöktürkEozinofilik Gastroenteritin Nadir Bir Formu: Eozinofilik Asit. Cukurova Medical Journal 2015;40(3):597-600.

 

Elif Karadeli, Esra Meltem Kayahan Ulu, Erkan Yıldırım, Gulhan Kanat Unler, Halil Kıyıcı

Computed tomography and ultrasonographıc fındıngs of hepatıc involvement related to eosınophılıa mımıckıng lıver metastases:Report of 2 cases. Marmara Medical Journal 2010;23(1);45-50.

 

 

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulan bildiriler:

 

E1. Gülhan Kanat Unler, Huseyin Savaş Göktürk, Ruşina Doğan, Tülay Kıvanç, Aydın Karakoca.Bilinçli Sedasyon Obsturictive Sleep Apne Sendromu Tanısında İpucu Olabilir mi? 32. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 25-29 Kasım 2015.

 

Gülhan Kanat Unler, Gülsüm Teke Özgür, Hüseyin Savaş Göktürk, Hüseyin Korkmaz, Özgür Hilal Erinanaç.Kolon polipleri gastrik intestinal metaplaziyi predikte eder mi? 32. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 25-29 Kasım 2015.

     

Bilimsel ve İdari Olarak Üstlendiği Görevler


     

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Helicobacter Pylori Eradikasyonunda Üre Nefes Testi Değerinin Önemi. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulu. Proje yürütücüsü.
 2. Kolonoskopi sonrası hasta konforunu artırmada anoskopi ve manuel kompresyonun yeri. Proje no:KA15/125.Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulu.Proje yürütücüsü.
 3. Bilinçli sedasyon obsturiktif Sleep Apne Sendromu Tanısın da İpucu Olabilir mi? Proje no:KA15/207. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulu Proje yürütücüsü.
 4. Beta talassemi minörü olan hastalarda koroner akım rezervi ve endotel fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Proje no: KA09/370 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulu Yardımcı araştırmacı.
 5. Tip II diabetes mellituslu hastalarda sodyum fosfatın kolon temizliği üzerine etkisi. KA 06/195 .Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulu Yardımcı araştırmacı.
 6. Konstipasyon Baskın İrritabl Barsak Sendromlu Hastalarda Kolonoskopi Öncesi Tegaserod Kullanımının Barsak Temizliği ve Hasta Toleransı Üzerine Etkisi KA06/232 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulu. Yardımcı araştırmacı.
     
     

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 1. Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği 4. Sınıf hasta başı viziti ve konu tekrarı 2013
 2. Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği 4. Sınıf hasta başı viziti ve konu tekrarı 2014
 3. Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği 4. Sınıf Karaciğer enzim yüksekliğine yaklaşım konulu ders anlatımı 2015-2017
 4. Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği 4. Sınıf İkterli hastaya yaklaşım konulu ders anlatımı 2015-2017
 5. Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniği 4. Sınıf Wilson Hastalığı ve Hemokromatosis 2019
     

Tezler


     

Uzmanlık Tezi:

 

 1996-2003 Yılları Arasında Yatırılarak Tetkik Edilen 539 Anemili Hastanın Değerlendirilmesi,2004  (Danışman: Prof. Dr. Şamil Ecirli).

 

 

Yan Dal Uzmanlık tezi:

Helicobacter Pylori Eradikasyonunda Üre Nefes Testi Değerinin Önemi, 2009 (Danışman: Prof. Dr. Uğur Yılmaz).