Uzm. Dr. Fatma KARAKOÇ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Uzm. Dr. Fatma KARAKOÇ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon


0 332 257 06 06

Eğitim


      - 2005

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce) Yüksek Lisans

     
      - 2010

Ankara Numune ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği; Tıpta Uzmanlık

     

Deneyim


      2016 - 2016

Ermenek Devlet Hastanesi; Uzman Dr.

     
      2011 - 2016

Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi; Uzman Dr.

     
      2006 - 2010

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji AD; Asistan Dr.

     

Bilimsel Yayınlar


     

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Erdem D, Akan B, Albayrak D, Karakoç F, Baydar M, Göğüş N. “Peripartum Kardiyomyopati” Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 114-116

 2. Karakoç F, Akçaboy EY, Akçaboy ZN, Gökçınar D, Küçük A, Göğüş N. “İntravenöz Deksketoprofen Trometamolün Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonu Geçiren Hastalarda Postoperatif Analjezi ve Morfin Tüketimine Etkisi” Yeni Tıp Dergisi 2011;28(3):154-158

 3. Arslan Z, Karakaya M A, Uzlaş Karaman E, Özmen Ö, Karakoç F, Aydın P, Oral Ahıskalıoğlu E. “Yoğun Bakım Ünitesinde İnfluenza A (H1N1-2015) Pnömoni Tedavisi Alan Bir Hastada Gelişen Deliryum Tablosu” Yeni Tıp Dergisi 2016;33:114-116

 

Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Arslan Z, Ozmen O, Karakoc F, Karaca M, Aktas M.Factors Affecting Prognosis in Sepsis Patients Admitted to Intensive Care UnitInternational Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS) 2015;4(2):21-30

 2. Özmen Ö, Karakaya M A, Karakoç F, Kara D, İpek E, Aydın P, Oral Ahıskalıoğlu E. “Bonzai victims; a new experience in our intensive care unit” Acta Medica 2015; 4: 48–50

 3. Arslan Z, Naldan M E, Karakoc F, Aktaş M, Celik S. “The Effect of three Different Applications on Rocuronium Injection Pain: A Double Blinded, Randomized Clinical Study” The West Indian Medical Journal 2015 November 11 DOI10.7727/wimj.2015.004 [Epub ahead of print]

 4. Ozmen O, Kara D, Karaman EU, Karakoc F, Karakaya MA, Arslan Z. “Pheniramine Maleate is more effective than Lidocaine on Fentanyl Induced Cough” Pak J Med Sci. 2016;32(3):715-719.   doi: 10.12669/pjms.323.9496 [Epub ahead of print]

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Karaca F, Karakoç F, Küpeli U, Öz AB, et al.“Rüptüre karaciğer kist hidatiği cerrahisi sırasında gelişen anaflaktik şok.” Yoğun Bakımda Yenilikler Sempozyum, Antalya Nisan 2012.

 2. Akaslan F, Karakoç F, Gençer E, Ziypak E, Özmen Ö, Dağ Ö, Kaygın M.A.  “Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Miyastenia Gravisli Hastada Anestezi” Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Kıbrıs, Kasım 2012.

 3. Karakoç F, Akaslan F, Gençer E, Ziypak E, Can A, Taslak H. “Yoğun Bakımımızdaki Zehirlenme Olgularının Retrospektif Analizi” Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Kıbrıs, Kasım 2012.

 4. Ziypak E, Akaslan F, Karakoç F, Gençer E, Taslak H, Oral Ahıskalıoğlu E
  “2011 Van Depremi Sonrası Crush Sendromlu Hastalarımız” Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Kıbrıs, Kasım 2012.

 5. Akaslan F,Karakoç F,Ziypak E, Gençer E, Kaplan B, Debbağ S “Atropa Belladonna Zehirlenmesi” Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi, Kıbrıs, Kasım 2012.

 6. Arslan Z, Özmen Ö, Karakoç F, Karaca M, Aktaş M. “Factors Affecting Prognosis in Sepsis Patients Admitted to Intensive Care Unit” 12. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Mayıs 2016

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Ziypak E, Karakoc F, Akaslan F, Gencer E, Koza E, Aydın P. “Myxedema Coma Triggered by Urosepsis in a Patient with Hypothyroidism” 19th International Intensive Care Symposium, İstanbul, 2013

 2. Akaslan F, Karakoç F, Gençer E, Ziypak E, Aydın P “Retrospective Analysis of Pulmonary Embolism Case Admitted to ICU in Last Year” 19th International Intensive Care Symposium, İstanbul, 2013

 3. Akaslan F, Ziypak E, Karakoç F, Koza E, Canlı Ş, Gençer E “An Unusual Case of Carbon Monoxide Poisoning” 19th International Intensive Care Symposium, İstanbul, 2013

 4. Ziypak E, Akaslan F, Gençer E, Karakoç F “Development of Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) After Switching the Quetiapine Therapy to Chlorpromazine and Risperidone Combination in a Schizophrenic Patient” 19th International Intensive Care Symposium, İstanbul, 2013

 5. Arslan Z, Özmen Ö, Karakoç F, Kara D, Naldan M E, Uzlaş Karaman E, Oral Ahıskalıoğlu E, Aydın P “Factors Effecting Mortality Rates of COPD Patients in ICU” ARUD 2016 Balkan States Anesthesia Days III, Makedonya, Mayıs 2016

 6. Arslan Z, Ozmen O, Karakoc F, Karaca M, Aktas M.Factors Affecting Prognosis in Sepsis Patients Admitted to Intensive Care UnitARUD 2016 Balkan States Anesthesia Days III, Makedonya, Mayıs 2016

     

Tezler


     

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Elektif laparoskopik kolesistektomi yapılan hastalarda intravenöz deksketoprofen trometamolün analjezik etkinliği ve postoperatif morfin tüketimine etkisi. Doç Dr Erkan Yavuz Akçaboy