Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum


Kliniğimizde yapılan işlemler ;

 • Gebelik ve Doğum 
  Sağlıklı anne ve sağlıklı anneden doğacak sağlıklı nesiller için kliniğimizde gebelik öncesi, devamı ve sonrasında her türlü modern bakım, tarama, tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Normal ve Riskli Gebelik bölümümüzde ; 

   Erken gebelik ultrasongrafsi 
   11-14 hafta ense kalınlığı taraması 
   İkinci ve üçüncü düzey ultrason, 
   Üç ve dört boyutlu ultrason, 
   Fetal anormalliklerin veya fetal anomali şüphesinin değerlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi, 
   Riskli gebelik yönetimi, 
   Obstetrik doppler ultrason, fetal büyüme ve fetal iyilik halinin değerlendiril-mesi, 
   Çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi, 
   Amniosentez, 
   Koryon villüs örneklemesi, 
   Kordosentez (fetal kan örneklemesi) ve fetal redüksiyon yapılmaktadır.

 • Jinekolojik Onkoloji 
  İki ayrı bilim dalı olan Onkoloji ve Jinekojinin kombine edilmesi ile ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Jinekolog onkologlar vulva, vajen, serviks, endometrium ve overlerden köken alan noninvaziv ve invaziv neoplazilerin medikal ve cerrahi tedavilerini yapmaktadırlar. 
  Kliniğimizde rahim ağzı (serviks), rahim ve yumurtalık kanserlerinin taranması, tanılarının konması ve cerrahi tedavileri gerçekleştirilmekte; kemoterapi, hastanın yaşam standartını düşürmeksizin verilebilmektedir.

 • < >
  Son yıllarda oldukça güncelleşmiş bir konu olan menopoz da, yine uzman bir ekip tarafından değerlendirilerek, menopozun yıpratıcı etkileri önlenmektedir. Hastane bünyesinde bulunan rutin mamografi ve kemik dansitometrisi, bu grup hastaların izleniminde önemli bir yer tutmaktadır.

  İnfertilite ve Üremeye Yardımcı Teknikler Ünitesi 
  Bir çift herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın, bir yıl boyunca düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamıyorsa, bu infertilite (kısırlık) olarak tanımlanmaktadır ve bu çiftler profesyonel bir yardım almalıdır. Bizim kliniğimizde, çocuk sahibi olma güçlüğü çeken çiftlere problemi ortaya çıkarmak amacıyla her türlü görüntüleme tetkikleri, hormon düzeyi tayini, sperm analizi ve kromozom analizi uygulanabilmektedir. Güncelliğini koruyan ve daha da yaygınlaşan endoskopik tetkikler de yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra bu sorunla-rın tedavisine yönelik hemen her türlü cerrahi girişim, bu endoskopik incelemeler sırasında uygulanabilmektedir. Böylece karın içi yapışıklıklar, endometriozis, kanalların yeniden açılabilmesi tedavileri, tanı için bu tetkikler yapıldığında mümkün olmaktadır.

 • Üro-jinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi 
  Kadınlarda tüm yaşlarda görülebilen fakat yaşla ve doğum sayısıyla birlikte artan idrar kaçırma, kadın organlarında oluşan sarkıklık ( idrar torbası ve rahim sarkması gibi) problemlerinin her türlü tıbbi ve cerrahi tedavisi ve genital estetik operasyonları yapılabilmektedir.

 • Minimal İnvaziv Cerrahi 
  Karın ön duvarına yaklaşık 0,5-1 cm’lik kesiler yapılarak ve bu kesilerden kamera ve el aletleri geçirilerek yapılan ameliyat yöntemidir. Halk arasında "kapalı cerrahi" olarak bilinen minimal invaziv cerrahi, kısa süreli yatış, minimum kesi ve minimum düzeyde enfeksiyon riski ile ameliyat sonrası sürecin daha kolay ve sorunsuz biçimde atlatılmasını desteklemektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte minimal invaziv cerrahi yöntemlerinin kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Kliniğimizde minimal invaziv cerrahi yöntemi olarak laparoskopik ve histereskopik operasyonlar dünya standartlarında yapılmaktadır.

   

 • Kliniğimizde Laparaskopinin ve Histereskopinin Kullanıldığı Kadın Hastalıkları 
   Kısırlıkta tanı ve tedavi amaçlı 
   Tüplerin bağlanması 
   Dış gebelik 
   Tüp cerrahisi 
   Myom(miyom)ameliyatı 
   Endometriozis 
   Çikolata kisti 
   Rahim alınması 
   İdrar kaçırma durumlarında 
   Kadın kanserleri ameliyatı 
   Yumurtalık kistleri 
   Polikistik over sendromu 
   Polip alınması 
   Uterin Septum ( Rahim Perdesi) 

  Kliniğimizde Verilen Tüm Hizmetler 
   Kadın hastalıkları muayenesi 
   Gebe muayenesi 
   Doğum sonrası kontrol muayenesi 
   Ultrasonografi 
   Gebelerin ultrasonografik incelemeleri 
   Gebelikte doppler ultrasonografi incelemeleri 
   Gebelikte girişimsel işlemler (Amniosentez,Koryon Villus Örneklemesi, Kor-dosentez,) 
   Gebelere uygulanan testler (İkili test, üçlü test, Ayrıntılı Ultrasonografi ) 
   Doğum/Sezeryan 
   Pap test (servikal yayma) 
   Servikal Kolposkopi ve biyopsiler 
   Endometriyal biyopsi 
   Tanısal ve Operatif Laparoskopi 
   Tanısal ve Operatif Histeroskopi 
   Histerosalpingografi (HSG) 
   Rahim içi araç (RİA) takılması 
   Günlük cerrahi işlemler 
   Adet düzensizlikleri, 
   Ağrılı ve şiddetli adet kanamaları, 
   Genital bölgede oluşabilen kitle, akıntı ve ağrılı durumlar, 
   Kronik karın ve kasık ağrıları, 
   Kadınlık organları kanserleri 
   Menapoz 
   Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
   Doğum kontrol yöntemleri 
   Rutin kadın sağlığı testleri 
   Cinsel İşlev Bozuklukları