Organ Nakli Merkezi

Organ Nakli Merkezi


BÖBREK NAKLİ MERKEZİ 

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDİR?

Böbreğin başlıca görevleri  vücut su, tuz, kalsiyum dengesinin sağlanması, idrar aracılığı ile zararlı maddelerin ve ilaçların vücuttan atılması ve hormon, şeker metabolizmasına olan katkılarıdır. Böbrek yetmezliğinde böbreğin bu işlevlerinde bozulma olur.  Kronik Böbrek Hastalığı, böbreğin tamamen veya %80 fonksiyonunu kaybetmesi ve görevini yerine getirememesi demektir. Böbrek yetmezliği ani (akut) veya sinsi (kronik) seyirli olmak üzere iki şekilde gelişebilir.

 

DİYALİZ NEDİR?

Diyaliz, böbrek yetersizliği olan hastalarda vücutta biriken üre, fazla sıvı ve toksik atık maddelerin yarı geçirgen bir membran (zar) aracılığıyla temizlenmesi işlemidir. Hemodiyalizde bu işlem makineye bağlı olarak gerçekleştirilirken, periton diyalizinde hastanın karın zarı aracılığı ile çalışmayan böbreklerin görevini yerine getirerek kanı üre, fazla sıvı ve toksik maddelerden temizler

 

Hastaya böbrek nakli yapılamazsa kandaki atık maddelerin tehlikeli düzeye gelmemesi için diyaliz işlemine ömür boyu devam edilir.

 

BÖBREK NAKLİ NEDİR?

 

Türkiye’de kronik böbrek yetersizliği nedeniyle böbrek nakline ihtiyacı olan yaklaşık 55 bin hasta bulunmakta ve ne yazık ki bu sayı her yıl hızla artmaktadır. Böbrek nakli, böbrek yetersizliği olan hastalara, canlıdan ya da kadavradan alınan sağlıklı bir böbreğin nakledilmesi ile gerçekleştirilen cerrahi bir tedavi yöntemidir.

Ülkemizde yeterli organ bağışı bilinci olmaması ve verici bulmaktaki zorluklar nedeniyle hastaların yaklaşık 20 bini Ulusal Nakil Sistemi içinde organ nakli için uygun kadavra bağışı beklemektedir.

Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Organ Nakil Merkezi’mizde, organ naklinde ülkemizde ve dünyada ilk başarıları gerçekleştirmiş bir cerrahi ekip ve konusunda tecrübeli uzman kadrosu ile ileri teknolojik donanım kullanılarak böbrek nakilleri gerçekleştirilmektedir.

Canlı vericilerden yapılan ameliyatlarda, alıcı olan hasta ve böbrek vericisi olan kişi ameliyat öncesinde hastanemizde birkaç gün  içersinde ayrıntılı olarak tıbbi incelemeden geçirilir.

 

Kadavra böbreği bekleyen hastaların başvuruları sırasında ayrıntılı biçimde ve kısa zamanda tüm incelemeler yapılır. Bu hazırlık aşaması sonrasında, alıcı ve verici için en uygun sağlık koşullarında nakil gerçekleştirilir.

Kadavra böbreği bekleyen hastaların başvuruları sırasında tüm incelemelerin ayrıntılı biçimde yapılması ve yeni ilaçların uygulama alanına girmesi ile, kadavra donörlerden yapılan nakillerin de başarı şansı son yıllarda artmıştır.

 

BÖBREK NAKLİNİN HASTA İÇİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Böbrek nakli yapılan hastada;

  • Böbrek fonksiyonlarının tümü yeniden faaliyete geçer.
  •  Diyalize göre çok daha uzun bir yaşam süresi sağlanmış olur,
  • Böbrek yetersizliğinden kaynaklanan rahatsızlıklar olan kansızlık, kemik hastalıkları, ve cinsel fonksiyonlarda bozulma gibi bir çok durumda düzelme yaşanır.
  •  Böbrek nakli ile hayat kalitesi hemodiyaliz ve periton diyalizine göre artar. Hayat memnuniyeti ve yaşam kalitesinde artış ile fiziksel ve duygusal düzelme gerçekleşir.
  • Böbrek naklinden kısa süre sonra hasta günlük yaşantısına dönebilir, sosyal yaşama katılım artar (okul, iş, seyahat, tatil)

BÖBREK NAKLİ HAZIRLIĞI

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de T.C. Sağlık Bakanlığı böbrek yetersizliği tanısı konan her  hastanın tedavisi planlanırken ilk aşamada böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesini ve her diyaliz hastasının eğer uygun sağlık koşullarını sağlıyor ise bir organ nakli merkezinde kaydının bulunmasını gerekli görmektedir.

Böbrek nakli hazırlık polikliniğimize ilk kez başvurduğunuzda, sizi güler yüzlü ve profesyonel sağlık ekibimiz karşılayacaktır. Muayeneniz sonrasında gerekli kan tetkikleri ile radyolojik tetkikler istenecek ve birçok bölümde kısa sürede kontrolleriniz gerçekleştirilecektir.

Size böbrek vermek isteyen bir akrabanız var ise canlıdan böbrek nakli, böyle bir şansınız yok ise kadavra böbrek nakli için cerrahi ekibimiz, nefroloji uzman doktorlarımız tarafından değerlendirileceksiniz. Organ Nakli Koordinatörü ve uzman ekibimiz tarafından böbrek nakli hakkında ayrıntılı bilgilendirmeniz yapılacaktır. Kadavra böbreği bekleme listesine kabulünüz sonrasında düzenli aralıklarla (6 ayda bir) kontrollere gelmeniz önerilecektir.

Hastanemize sağlık güvencesi ile böbrek nakli için başvuran SGK hastalarına (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur) hem alıcının hem de vericinin nakil hazırlık aşamasından, nakil sırasında ve sonrasında gerekecek tedavileri de kapsayacak şekilde herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

 

BÖBREK NAKLİ AMELİYAT TEKNİĞİ NEDİR?

Çalışmayan kendi böbrekleriniz genellikle çıkarılması için özel bir neden yok ise vücudunuzda bırakılır. Ameliyat sırasında nakledilen sağlıklı böbrek, batında kasığın hemen üzerine, sağ veya sol tarafa yerleştirilir. Bu böbreğin atardamarı karın alt kısmında bulunan büyük bir atardamara, toplardamarı da yine karnın bu kısmında bulunan büyük bir toplardamara birleştirilir. İdrar borusu ise idrar torbasına (mesane) bağlanır. Gelişen ameliyat teknikleri ile tecrübeli cerrahi ekibimizin gerçekleştireceği ameliyat genelde 3-4 saat sürecektir.

AMELİYAT SONRASI SÜREÇ NASILDIR?

Ameliyattan sonra hastanede kalma süresi her şeyin normal geliştiği ve sürdüğü koşullarda, ortalama 1-2 hafta kadardır. Bu sırada hastanın sağlığının takibi ve hastanın konforu için en uygun koşullar sağlanmıştır (Odalarımızda hastaya özel monitör sistemi, kişisel hijyen ve bakım için en iyi koşullar ve hastanın konforu için özel koşullar sağlanmıştır)

Ameliyat başarı ile sonuçlandığında uzman doktorlarımız tarafından önerilen ömür boyu sürecek ilaç tedavileri ile, sürekli düzenli aralıklarla yapılacak kontrolleriniz sayesinde sağlıklı bir yaşam sürebilmeniz için ekibimiz yanınızda yer alacaktır. Aynı şekilde böbrek vericisi olan kişilerin belirli aralıklarla takipleri böbrek nakli ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

ÇAPRAZ NAKİL NEDİR?

Bir kişi sevdiği bir yakınına böbreğini bağışlamak isteyebilir ancak böbrek alıcısı kişi ile aralarında kan uyuşmazlığı veya bağış yapmak isteyen kişilerin dokularına karşı (cross-match pozitif) alıcıda reaksiyon mevcut olabilir. Kan uyuşmazlığı veya cross-match + olması durumunda bu kişiler arasında nakil yapılamaz.

Çapraz nakil yardımı ile kan uyuşmazlığı bulunan çift diğer kan uyuşmazlığı bulunan çiftle eşleştirilir ve her iki vericinin böbrekleri alıcılara nakledilir.

 

 

İletişim Bilgileri

Adres: Hocacihan Mah. Saray Cad. No:1 42080 Selçuklu/KONYA

Tel: 0332 257 0606